HYDROGEN Group

Členy Hydrogen group jsou:

V roce 2021 byla z iniciativy neziskové organizace APOKS z.s. založena neformální platforma HYDROGEN group, která si dala za cíl vytvářet know-how v oblasti využití vodíku nebo obecně paliv s příměsí vodíku, a to především v oblasti vytápění budov. Platforma vznikla ve spolupráci s Českým plynárenským svazem, HYTEP ČR a UCEEB, ČVUT v Praze a je cílena na využití vodíku pro částečnou nebo úplnou náhradu zemního plynu v energetických spalovacích zdrojích, přičemž těžiště programu je zejména v oblasti vlastního spalovacího procesu a odvodu zplodin, především z pohledu finálního uživatele.

V reakci na situaci v Evropě po zahájení válečných operací na Ukrajině a v souvislosti s plánem RePowerEU pro urychlené řešení částečné náhrady zemního plynu v energetickém mixu České republiky vznikl v březnu 2022 v rámci HYDROGEN Group program:

Partner Hydrogen group:

SPALOVÁNÍ VODÍKU

Program je cílen na využití vodíku pro částečnou náhradu zemního plynu v energetických spalovacích zdrojích, přičemž těžiště programu je zejména v oblasti vlastního spalovacího procesu a odvodu zplodin.

Využití vodíku jako paliva nahrazujícího z části dovážený zemní plyn se zdá být jedním ze základních problémů dnešní energetiky.

Proto, abychom byli technicky připraveni zvládnout spalování vodíku, nebo alternativních plynných paliv s významným podílem vodíku, je nutné z hlediska spalování odpovědět na některé základní otázky:

  • je možné vodík nebo zemní plyn s příměsí vodíku spalovat ve stávajících spotřebičích?
  • jaké množství zplodin hoření vzniká při spalování vodíku nebo zemního plynu s příměsí vodíku?
  • jaké jsou vlastnosti spalinových plynů?
  • je možné pro odvod spalin využít stávající spalinové cesty (komíny)?
  • jaké množství kondenzátu vzniká při spalování vodíku nebo zemního plynu s příměsí vodíku?
  • jaké jsou vlastnosti kondenzátu?
  • je možné přímé využití kondenzátu?
  • je možné pro odvod kondenzátu využít stávající kanalizační síť?

Přestože se problematika spalování vodíku řeší celosvětově již několik let, neměl výzkum a vývoj dostatečnou motivaci ani integraci pro dosažení, ověření a sdílení technických řešení.

Iniciativa SPALOVÁNÍ VODÍKU si proto za základní cíl vytyčila sběr informací, jejich setřídění, následné ověření praktickými zkouškami a konečně na závěr komplexní řešení včetně specifikace případných rizik nebo omezení.

Partnerské stavební firmy:
ROZPTYL s.r.o., DOMY D.N.E.S. s.r.o., MESSY s.r.o., Dřevo-House s.r.o.
 

H2 poloprovoz – Vodíkové informačně školící středisko
– možné využití vodíkových technologií pro vytápění budov

Cílem projektu je seznámit širokou veřejnost s možnostmi využití vodíkových technologií pro vytápění objektů, a to jak samotným vodíkem, tak směsí vodíku a zemního plynu. Bude vytvořen kompaktní prostor s osazenými funkčními spalovacími spotřebiči a workshopovou místností, kde se bude moci veřejnost aktivně zapojit do seznamování s touto problematikou a kde bude možné vysvětlit vodíkové aplikace tak, aby byly hmatatelné a snadno pochopitelné.

H2 HEATING 2024 VODÍKOVÁ KONFERENCE
– Využití vodíkových technologií v oblasti vytápění budov

30. května 2024 wellness hotel STEP – Praha

Konference je zaměřena na využití vodíku jako hlavního nebo doplňkového energonositele pro energetiku budov.
Cílem konference je detailně představit celý proces výroby, skladování a spotřeby vodíku pro dosažení úplné nebo částečné soběstačnosti jak jednotlivých budov (rodinných a bytových domů), tak i urbanistických celků (developerských projektů, uzavřených obytných lokalit, obcí, městských částí a podobně).   

Problematiky připravenosti OPZ na blendy vodíku

Připravenost odběrných plynových zařízení na možnost spalování blendu vodíku se zemním plynem.

 

Představitelé:

             

Ing. Walter Sodomka                      Veronika Buková                          Ing. Valtr Sodomka
předseda Hydrogen Group             člen představenstva                     technický garant 
reditel@apoks.cz                            bukova@apoks.cz                        sodomka.st@apoks.cz
728 964 512