EU Hydrogen week

Zástupci APOKS z.s. se v posledním říjnovém víkendu zúčastnili výstavy a doprovodného kongresu v rámci Evropského vodíkového týdne v Bruselu.

Evropský vodíkový týden je největší každoroční akcí věnovanou vodíku pod vedením Clean Hydrogen Partnership a jeho členů, Evropské komise, Hydrogen Europe a Hydrogen Europe Research.

Mezi hlavní programové body patřilo:

  • konference zaměřená na globální, evropský a národní vývoj vodíku a jejímiž řečníky byli tvůrci politik, zástupci průmyslu a odborníci napříč hodnotovým řetězcem vodíku,
  • výstava Hydrogen Europe (více než 100 vystavovatelů), kde bylo prezentováno vše o nových řešeních na bázi vodíku, trendech a přístupech v globálním energetickém sektoru,
  • konference Business to Business jako zdroj inspirace, pokrývající širokou škálu aspektů souvisejících s technologií, trhem a rozvojem financí v odvětví vodíku,
  • udílení cen Clean Hydrogen Awards , které hodnotí nejlepší vodíkové projekty EU.

Na vodíkový týden bude volně navazovat Program Review Days (hybridní), který bude shromažďovat nezávislé názory a rady širší vědecké komunity na aktivity, partnerství a projekty. Navazovat mohou i lokální akce napříč členskými státy EU.

Zástupci APOKS z.s. se zúčastnili dvou programových dní, zejména dne zaměřeného na využití vodíkových technologií ve vytápění budov. V rámci doprovodných akcí byly navázány kontakty s předními evropskými výrobci topných vodíkových technologií.