Příspěvky

AQUATHERM PRAHA JE S VÁMI JIŽ 30 LET

Největší přehlídka technického zařízení budov 5. do 8. března 2024 na pražském výstavišti PVA EXPO PRAHA Letňany.
V letošním roce opět s poradenským centrem APOKS. (…více…)

Rekvalifikační kurz KOMINÍK v Kamenici. Chcete nosit štěstí i Vy?

Ve školním roce 2022/2023 proběhl v Kamenici u Prahy rekvalifikační kurz úplné profesní kvalifikace Kominík, pořádaný Komínovou asociací APOKS, pod záštitou Soukromé střední odborné školy BEAN Staňkov. Kominík přeci nosí štěstí. Zkuste své štěstí i Vy a rekvalifikujte se na kominíka. (…více…)

APOKS na EU Hydrogen week

Zástupci APOKS z.s. se v posledním říjnovém víkendu zúčastnili výstavy a doprovodného kongresu v rámci Evropského vodíkového týdne v Bruselu.

Evropský vodíkový týden je největší každoroční akcí věnovanou vodíku pod vedením Clean Hydrogen Partnership a jeho členů, Evropské komise, Hydrogen Europe a Hydrogen Europe Research. (…více…)

Emise z vytápění obecně a v současné topné sezóně zvláště

Na internetu je možné v současné době najít množství rad, jak se vyrovnat se stávající energetickou situací. Ať už se daný článek snaží zákazníkům podsunout jakékoliv technické řešení, pokud se autor pustí do alespoň trochu seriozního ekonomického rozboru, vždy mu jako ekonomicky nejefektivnější vychází jednoduché spotřebiče na uhlí nebo kusové dřevo. (…více…)

APOKS na FOR ARCH 2022


V rámci 33. mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH 2022 připravila asociace APOKS průběžný program, kdy jsme se věnovali třem konkrétním tématům, které jsme diskutovali jeden vybraný den. (…více…)

Odborníci se shodují – nezatracujme plyn ani pevná paliva

Plyn není mrtvé médium, kusové dřevo či dřevní pelety jsou vhodný doplněk energetického mixu a uhlí nám může krátkodobě posloužit jako zdroj se kterým překleneme současnou energetickou krizi. Takové jsou závěry z odborné konference na téma Udržitelnost a soběstačnost spalovacích zdrojů ve vytápění, kterou uspořádala Komínová asociace – APOKS ve spolupráci BVV Veletrhy Brno pod záštitou místopředsedy vlády ČR pro digitalizaci a ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše. Konference se zúčastnili: Bc. Radek Kronovet – Odbor ŽP, Magistrát města Brna, Bohuslav Hamrozi – Cech topenářů a instalatérů České republiky, RNDr. Linda Vonásková, Ph.D. – Ministerstvo životního prostředí, Ing. Valtr Sodomka – APOKS, Ing. Filip Tesař – ALMEVA EAST EUROPE, Ing. arch. Rostislav Matrka – Schiedel, Ing. Jan Vitula – starosta města Židlochovice – Chytré Líchy moderní, ekologická a trvale udržitelná čtvrť. (…více…)

Snižování obsahu prachu ve spalinách

Poslední den veletrhu FOR THERM v pražských Letňanech si Komínová asociace – APOKS připravila diskuzi na téma „Snižování obsahu prachu ve spalinách“. Přímo na veletrhu bylo možné si prohlédnout odlučovač pevných částic, který zaujal množství návštěvníků. Problém zvýšeného množství pevných prachových částic v ovzduší společně s možností omezení spalování biomasy vyvolává značnou „publicitu“ tohoto tématu. (…více…)

Realizace výměny plynových spotřebičů v bytových domech – FOR THERM 22

Pro druhý den veletrhu FOR THERM v pražských Letňanech si Komínová asociace – APOKS připravila diskuzi na téma „Realizace výměny plynových spotřebičů v bytových domech“. Toto téma je v současnosti velice aktuální z důvodu, že starší plynové turbo kotle dosluhují a při nutnosti výměny vzniká problém využití společného komínu pro oba typy spotřebičů. (…více…)

Vytápění současných staveb pevnými a plynnými palivy – FOR THERM 22

Pro první den veletrhu FOR THERM v pražských Letňanech, připravila Komínová asociace – APOKS diskuzi na téma „Vytápění současných staveb pevnými a plynnými palivy“. Jedná se o téma, které v současné době rezonuje, a to jak u odborné, tak u laické veřejnosti. (…více…)

APOKS na FOR THERM 2022

Jako každý rok jsme v rámci veletrhů FOR PASIV, FOR WOOD a FOR PASIV připravili pro návštěvníky veletrhu poradenské centrum APOKS, kde budou naši odborníci za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu připravení odpovídat na veškeré dotazy z oboru vtápění, komínů a energetiky obecně. Přijďte nás navštívit s Vaším projektem, návrhem nebo dotazem do haly 2, stánek 2 A18(…více…)

Požárně bezpečnostní řešení komínů v současných stavbách

Správné a bezpečné začlenění komínu do současných, moderních staveb je v posledních letech často skloňovanou otázkou. Při stavbě komínu je třeba dbát nejen na bezpečný prostup hořlavými konstrukcemi, ale i na těsný prostup obálkou budovy, omezení tepelných zisků a tepelných ztrát, stabilizaci teplot uvnitř komínu apod. (…více…)

Odstraňování a likvidace azbestu

Azbest se i v současné době nachází v celé radě objektů v České republice, a to jako součást dříve používaných stavebních materiálů jako jsou azbesto-cementové komínové vložky, střešní šablony Eternit, izolační desky, sendvičové desky či nástřiková hmota Pyrotherm. Jak správně a bezpečně azbest odstraňovat? (…více…)

Problematika návrhů spalinových cest u zdrojů na dřevní pelety

Cílem této zprávy je shrnout základní podmínky pro provádění výpočtů spalinových cest peletových spotřebičů, jako legislativně požadované ověření funkčnosti(…více…)

FOR ARCH 17. – 21. 9. 2019

Již potřicáté se představí mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH, který přinese novinky a trendy pro odborníky i laiky. Od 17. do 21. září 2019 nastíní aktuální dění v oblasti stavebnictví, dotací, představí vize chytrých měst i bezpečných domácností.  (…více…)

Kotlíkové dotace 19/20

MŽP spouští poslední vlnu kotlíkových dotací. Mezi kraje ministerstvo rozdělí 3,125 miliardy korun na výměnu dalších až třiceti tisíc starých kotlů na tuhá paliva. Právě provoz těchto kotlů v září 2022 skončí. (…více…)

Komíny a požární bezpečnost z pohledu Nepálce

Jak vypadá bezpečná integrace komínů do staveb v Nepálu? Jsou obyvatelé Himálají o krok před námi? (…více…)

Kotlíkové dotace 2019

MŽP spouští poslední vlnu kotlíkových dotací. Mezi kraje ministerstvo rozdělí 3,125 miliardy korun na výměnu dalších až třiceti tisíc starých kotlů na tuhá paliva. Právě provoz těchto kotlů v září 2022 skončí. (…více…)

Reportáž: Komínová asociace – APOKS na stavebních veletrzích v Praze a v Brně 2019

V průběhu února jsme se zúčastnili stavebních veletrhů v Praze a v Brně, kde jsme poskytovali nezávislé poradenství pro odbornou i laickou veřejnost. Více informací se dočtete v následujícím reportu (…více…)

Dehtování komínů při provozu nízkoemisních kotlů na tuhá paliva

Snaha výrobců nabízet kotle splňující podmínky ekodesignu a s nejvyšší účinností vede ke snižování teploty spalin. S tím je spojeno zvýšené riziko tvorby dehtu, neboť nízká teplota spalin nemusí být dostatečná pro vznik potřebného komínového tahu, zhoršují se podmínky spalování. Důsledkem nedokonalého spalování je vznik látek tvořících dehet, k jehož usazování napomáhá kondenzát, který vzniká při poklesu teploty spalin pod rosný bod. Vznik problematické situace podporuje nerespektování nutnosti ověřit vhodnost stávající spalinové cesty na potřeby nového kotle. (…více…)

Definice biomasy a lokálních dle MPO pro potřeby programu Zelená úsporám

Ministerstvo průmyslu a obchodu v legislativě, která je v jeho gesci – zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie – používá pojmem biomasa, který zní:

„Biomasa je biologicky rozložitelná část produktů, odpadů a zbytků biologického původu z provozování zemědělství a hospodaření v lesích a souvisejících průmyslových odvětvích, zemědělské produkty pěstované pro energetické účely a biologicky rozložitelná část průmyslového a komunálního odpadu (…více…)

Problematika provozu plynových spotřebičů typu B

Problematika provozu plynových spotřebičů s odtahem spalin do komína a přívodem vzduchu z místa jejich umístění (odborně spotřebičů typu B) (…více…)

Problémy v rámci projektování, realizace a užívání komínů v rodinných domcích

Současná praxe projektování a realizace komínových těles je velmi výrazně ovlivněna krátkodobými a marketingovými ekonomickými cíly, které upřednostňují i minimální úspory nákladů v rámci přípravy a realizace stavby proti kvalitní užitné hodnotě díla. (…více…)

Roční kontroly z pohledu pojišťoven

Vzhledem k tomu, že se nás při kontrolách spalinových cest naši zákazníci často ptají, jak se vlastně na povinné roční kontroly dívají pojišťovny, oslovili jsme několik pojišťoven a požádali je o jejich stanovisko k této problematice (…více…)

Koroze způsobená halogenovanými uhlovodíky

Informace o nebezpečí, které mohou pro vytápěcí systém znamenat halogenované uhlovodíky obsažené ve spalovacím vzduchu. V tomto informačním listu jsou přehledně popsány vzhledy poškození, příčiny poškození a původ halogenových sloučenin. Současně jsou uvedeny informace, které při plánování zařízení pomohou pokud možno zabránit vzniku poškození halogenovanými uhlovodíky
(…více…)