Příspěvky

Odborníci se shodují – nezatracujme plyn ani pevná paliva

Plyn není mrtvé médium, kusové dřevo či dřevní pelety jsou vhodný doplněk energetického mixu a uhlí nám může krátkodobě posloužit jako zdroj se kterým překleneme současnou energetickou krizi. Takové jsou závěry z odborné konference na téma Udržitelnost a soběstačnost spalovacích zdrojů ve vytápění, kterou uspořádala Komínová asociace – APOKS ve spolupráci BVV Veletrhy Brno pod záštitou místopředsedy vlády ČR pro digitalizaci a ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše. Konference se zúčastnili: Bc. Radek Kronovet – Odbor ŽP, Magistrát města Brna, Bohuslav Hamrozi – Cech topenářů a instalatérů České republiky, RNDr. Linda Vonásková, Ph.D. – Ministerstvo životního prostředí, Ing. Valtr Sodomka – APOKS, Ing. Filip Tesař – ALMEVA EAST EUROPE, Ing. arch. Rostislav Matrka – Schiedel, Ing. Jan Vitula – starosta města Židlochovice – Chytré Líchy moderní, ekologická a trvale udržitelná čtvrť. (…více…)

Snižování obsahu prachu ve spalinách

Poslední den veletrhu FOR THERM v pražských Letňanech si Komínová asociace – APOKS připravila diskuzi na téma „Snižování obsahu prachu ve spalinách“. Přímo na veletrhu bylo možné si prohlédnout odlučovač pevných částic, který zaujal množství návštěvníků. Problém zvýšeného množství pevných prachových částic v ovzduší společně s možností omezení spalování biomasy vyvolává značnou „publicitu“ tohoto tématu. (…více…)

Realizace výměny plynových spotřebičů v bytových domech – FOR THERM 22

Pro druhý den veletrhu FOR THERM v pražských Letňanech si Komínová asociace – APOKS připravila diskuzi na téma „Realizace výměny plynových spotřebičů v bytových domech“. Toto téma je v současnosti velice aktuální z důvodu, že starší plynové turbo kotle dosluhují a při nutnosti výměny vzniká problém využití společného komínu pro oba typy spotřebičů. (…více…)

Vytápění současných staveb pevnými a plynnými palivy – FOR THERM 22

Pro první den veletrhu FOR THERM v pražských Letňanech, připravila Komínová asociace – APOKS diskuzi na téma „Vytápění současných staveb pevnými a plynnými palivy“. Jedná se o téma, které v současné době rezonuje, a to jak u odborné, tak u laické veřejnosti. (…více…)

APOKS na FOR THERM 2022

Jako každý rok jsme v rámci veletrhů FOR PASIV, FOR WOOD a FOR PASIV připravili pro návštěvníky veletrhu poradenské centrum APOKS, kde budou naši odborníci za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu připravení odpovídat na veškeré dotazy z oboru vtápění, komínů a energetiky obecně. Přijďte nás navštívit s Vaším projektem, návrhem nebo dotazem do haly 2, stánek 2 A18(…více…)

Požárně bezpečnostní řešení komínů v současných stavbách

Správné a bezpečné začlenění komínu do současných, moderních staveb je v posledních letech často skloňovanou otázkou. Při stavbě komínu je třeba dbát nejen na bezpečný prostup hořlavými konstrukcemi, ale i na těsný prostup obálkou budovy, omezení tepelných zisků a tepelných ztrát, stabilizaci teplot uvnitř komínu apod. (…více…)

JAK HODNOTÍME LETOŠNÍ DEN OTEVŘENÝCH DŘEVOSTAVEB?

Kladně! Letošní, již 8. ročník této velmi oblíbené akce navštívilo přes 1100 lidí a svojí povahou se jednalo o návštěvníky, kteří o stavbě dřevostavby reálně uvažují a kteří se nepřišli „jen podívat“, ale pohovořit s odborníky a dozvědět se o výstavbě a výhodách dřevostaveb co nejvíce informací.  (…více…)

Den otevřených dřevostaveb zpřístupní 60 domů!

Užijte si sobotu 9. října na akci Den otevřených dřevostaveb, která zdarma napříč ČR umožní navštívit 60 staveb. Vyberte si tak svůj budoucí dům, mateřskou školku nebo navštivte přímo výrobní závody, kde tyto nejkvalitnější stavby vznikají. (…více…)

Den otevřených dřevostaveb 2021

Zájemci o bydlení v dřevostavbách si již mohou do kalendářů poznačit důležitý termín. Letošní sobota 9. října je dnem, kdy se bude konat v pořadí 8. ročník akce s názvem „Den otevřených dřevostaveb“, který pořádá Asociace dodavatelů montovaných domů (ADMD). Kromě rodinných domů a výrobních závodů jejích členů budou nově k navštívení také stavby občanské vybavenosti, jako jsou školky nebo domovy pro seniory. (…více…)

Odstraňování a likvidace azbestu

Azbest se i v současné době nachází v celé radě objektů v České republice, a to jako součást dříve používaných stavebních materiálů jako jsou azbesto-cementové komínové vložky, střešní šablony Eternit, izolační desky, sendvičové desky či nástřiková hmota Pyrotherm. Jak správně a bezpečně azbest odstraňovat? (…více…)

Navrhujte díky WOOD campu dřevostavby odolné požáru

Požární bezpečnost dřevostaveb je zbytečným strašákem mnoha projektantů. Jak se dřevo při požáru chová a podle čeho navrhnout konstrukci splňující požadavky se dozvěděli desítky účastníků projektu WOOD camp. Zjistěte to i Vy!  (…více…)

WOOD camp – jak projektovat dřevostavby

WOOD camp je projekt zahrnující pravidelné online semináře pro projektanty, architekty, stavební dozory a TDI. Účastníkům vysvětlíme, jak se pustit do navrhování a projektování dřevostaveb. (…více…)

Dejte si do kalendáře již nyní Den otevřených dřevostaveb 10.10.2020

ADMD zve na 7. ročník akce Den otevřených dřevostaveb, který se bude konat v sobotu 10. 10. 2020 zdarma po celé ČR.V rámci akce Den otevřených dřevostaveb si mohou návštěvníci po celé České republice prohlédnout rozestavěné i dokončené dřevostavby a výrobní závody členů ADMD, kterými jsou stavební firmy s certifikátem Dokument národní kvality. Ten zaručuje vysokou kvalitu staveb od těchto firem. (…více…)

Problematika návrhů spalinových cest u zdrojů na dřevní pelety

Cílem této zprávy je shrnout základní podmínky pro provádění výpočtů spalinových cest peletových spotřebičů, jako legislativně požadované ověření funkčnosti(…více…)

FOR ARCH 17. – 21. 9. 2019

Již potřicáté se představí mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH, který přinese novinky a trendy pro odborníky i laiky. Od 17. do 21. září 2019 nastíní aktuální dění v oblasti stavebnictví, dotací, představí vize chytrých měst i bezpečných domácností.  (…více…)

Kotlíkové dotace 19/20

MŽP spouští poslední vlnu kotlíkových dotací. Mezi kraje ministerstvo rozdělí 3,125 miliardy korun na výměnu dalších až třiceti tisíc starých kotlů na tuhá paliva. Právě provoz těchto kotlů v září 2022 skončí. (…více…)

Den otevřených dřevostaveb 5. 10. 2019

APOKS a ADMD zve na 6. ročník akce Den otevřených dřevostaveb, který se bude konat v sobotu 5. 10. 2019. (…více…)

Komíny a požární bezpečnost z pohledu Nepálce

Jak vypadá bezpečná integrace komínů do staveb v Nepálu? Jsou obyvatelé Himálají o krok před námi? (…více…)

Kotlíkové dotace 2019

MŽP spouští poslední vlnu kotlíkových dotací. Mezi kraje ministerstvo rozdělí 3,125 miliardy korun na výměnu dalších až třiceti tisíc starých kotlů na tuhá paliva. Právě provoz těchto kotlů v září 2022 skončí. (…více…)

Reportáž: Komínová asociace – APOKS na stavebních veletrzích v Praze a v Brně 2019

V průběhu února jsme se zúčastnili stavebních veletrhů v Praze a v Brně, kde jsme poskytovali nezávislé poradenství pro odbornou i laickou veřejnost. Více informací se dočtete v následujícím reportu (…více…)

Dehtování komínů při provozu nízkoemisních kotlů na tuhá paliva

Snaha výrobců nabízet kotle splňující podmínky ekodesignu a s nejvyšší účinností vede ke snižování teploty spalin. S tím je spojeno zvýšené riziko tvorby dehtu, neboť nízká teplota spalin nemusí být dostatečná pro vznik potřebného komínového tahu, zhoršují se podmínky spalování. Důsledkem nedokonalého spalování je vznik látek tvořících dehet, k jehož usazování napomáhá kondenzát, který vzniká při poklesu teploty spalin pod rosný bod. Vznik problematické situace podporuje nerespektování nutnosti ověřit vhodnost stávající spalinové cesty na potřeby nového kotle. (…více…)

Dřevostavby v České republice pokračují v trendu kontinuálního růstu

Z posledních statistik vyplývá, že se české stavebnictví jako celek v roce 2017 meziročně vzrostlo o 3,3 %. Obdobného výsledku bylo dosaženo i v oblasti výstavby rodinných domů. V roce 2017 jich bylo v ČR dokončeno celkem 14 548, což bylo meziročně o 533 domů, resp. o 3,8 % více než v roce 2016. Pro obor dřevostaveb je potěšující to, že výstavba rodinných domů s nosnou konstrukcí na bázi dřeva zaznamenala meziroční růst 7,25 %, zatímco u domů postavených z tradičních materiálů (cihly, tvárnice a cihelné bloky) byl zaznamenán meziroční nárůst (pouze) kolem tří procent (měřeno podle indexu počtu dokončených rodinných domů 2017/2016). Z výše uvedených hodnot vyplývá, že dynamika (tempo) růstu počtu dokončených rodinných domů – dřevostaveb – je u nás 2,5 krát vyšší než u domů postavených tradičními technologiemi. (…více…)

Definice biomasy a lokálních dle MPO pro potřeby programu Zelená úsporám

Ministerstvo průmyslu a obchodu v legislativě, která je v jeho gesci – zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie – používá pojmem biomasa, který zní:

„Biomasa je biologicky rozložitelná část produktů, odpadů a zbytků biologického původu z provozování zemědělství a hospodaření v lesích a souvisejících průmyslových odvětvích, zemědělské produkty pěstované pro energetické účely a biologicky rozložitelná část průmyslového a komunálního odpadu (…více…)

Problematika provozu plynových spotřebičů typu B

Problematika provozu plynových spotřebičů s odtahem spalin do komína a přívodem vzduchu z místa jejich umístění (odborně spotřebičů typu B) (…více…)

Problémy v rámci projektování, realizace a užívání komínů v rodinných domcích

Současná praxe projektování a realizace komínových těles je velmi výrazně ovlivněna krátkodobými a marketingovými ekonomickými cíly, které upřednostňují i minimální úspory nákladů v rámci přípravy a realizace stavby proti kvalitní užitné hodnotě díla. (…více…)

Roční kontroly z pohledu pojišťoven

Vzhledem k tomu, že se nás při kontrolách spalinových cest naši zákazníci často ptají, jak se vlastně na povinné roční kontroly dívají pojišťovny, oslovili jsme několik pojišťoven a požádali je o jejich stanovisko k této problematice (…více…)

Koroze způsobená halogenovanými uhlovodíky

Informace o nebezpečí, které mohou pro vytápěcí systém znamenat halogenované uhlovodíky obsažené ve spalovacím vzduchu. V tomto informačním listu jsou přehledně popsány vzhledy poškození, příčiny poškození a původ halogenových sloučenin. Současně jsou uvedeny informace, které při plánování zařízení pomohou pokud možno zabránit vzniku poškození halogenovanými uhlovodíky
(…více…)