Zkoušky – Revizní technik

Zkoušky profesní kvalifikace
Kominík – Revizní technik spalinových cest (kód: 36-024-H)

Komínová asociace – APOKS společně se Soukromou Střední odbornou školou BEAN, pořádá zkoušky a přípravné kurzy ke zkoušce pro profesní kvalifikaci Kominík – Revizní technik spalinových cest.

Pokyny ke zkoušce

Uchazeč musí doložit výuční list oboru vzdělání Kominík a musí mít praxi nejméně 5 let v oboru, z toho nejméně předchozí 3 roky před podáním žádosti o zkoušku. Uchazeč musí předložit doklad o proškolení a přezkoušení z BOZP a PO vztahujícími se k činnosti revize a zkoušení spalinových cest a současně svým podpisem potvrdit, že je zdravotně způsobilý k výkonu zkoušky. Tato profesní kvalifikace 36-024-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (www.narodnikvalifikace.cz).

Uchazeč musí prokázat orientaci ve stavebních výkresech a dokumentaci, čtení výkresů komínů, kouřovodů a ventilačních průduchů. Musí prokázat znalostí předpisů a norem pro stavbu a provoz spalinových cest a připojování spotřebičů paliv. Uchazeč musí být schopen posoudit návrhy na stavbu a rekonstrukci spalinových cest, vypracovat výpočty spalinových cest na PC, provést provozní kontrolu a zkoušení spalinových cest, provádět tlakové a kouřové zkoušky komínů a vyhotovit revizní zprávy spalinových cest včetně výpočtu spalinové cesty.

Nutností ke zkoušce je vlastní notebook se softwarem pro výpočet spalinových cest, na kterém bude účastník zkoušky zpracovávat kompletní revizní zprávu spalinové cesty, a to včetně výpočtu spalinové cesty. Dále u zkoušky každý účastník doloží 2 kompletně zpracované revizní zprávy (včetně podkladů a výpočtu spalinové cesty). Jedna revizní zpráva bude zpracována pro spalinovou cestu se spotřebičem na plynné palivo a jedna revizní zpráva bude zpracována na spalinovou cestu se spotřebičem na palivo pevné. 

Průběh zkoušky pro profesní kvalifikaci Kominík – Revizní technik spalinových cest (kód: 36-024-H) – ZDE
Seznam zkušebních témat a otázek – ZDE

Získané osvědčení

Absolvent získá osvědčení o získání profesní kvalifikace Kominík – Revizní technik spalinových cest (kód: 36-024-H).
Tato profesní kvalifikace opravňuje k provádění revizí spalinových cest.

Termíny zkoušek a přípravných kurzů

říjen  2024 – Třídenní přípravný kurz – max. 15 osob
listopad 2024 – Zkouška pro profesní kvalifikaci Kominík – Revizní technik spalinových cest – max. 8 osob

Místo konání zkoušek a přípravných kurzů

Soukromá Střední odborná škola a Gymnázium BEAN, s.r.o. – odborná učebna pro výuku oboru kominictví
Trnkova 125, 345 61 Staňkov  autem – 35 min z Plzně, 1h 35 min z Prahy, 2h 15 min z Českých Budějovic

Nezávazné přihlášení ke zkoušce

  Nebo na bastlova@bean.cz  (Ing. Marie Bastlová –  zástupce ředitelky SOŠ BEAN ve Staňkově)
  Pro více informací: Ing. Walter Sodomka ml., tel. 728 964 512, reditel@apoks.cz 

  Ceník

  doba trvánícena
  Zkouška pro profesní kvalifikaci Kominík – Revizní technik spalinových cest (kód: 36-024-H)1 den12 000,- Kč
  Třídenní přípravný kurz pro profesní kvalifikaci Kominík – Revizní technik spalinových cest (kód: 36-024-H)3 dny16 500,- Kč

  SSOŠ a Gymnázium BEAN není plátce DPH

  Autorizovaná osoba: Soukromá Střední odborná škola a Gymnázium BEAN, s.r.o.
  Realizace přípravných kurzů a zkoušek: Komínová asociace – APOKS, z.s.

  Zkušební komise

  Ing. Valtr Sodomka 
  – předseda zkušební komise
  – kominík Revizní technik spalinových cest
  – soudní znalec se specializací kominictví, individuální komíny, systémové komíny, komínové vložky
  – energetický specialista

  Dana Malinovská
  – členka zkušební komise
  – kominík Revizní technik spalinových cest

  Michal Kolář
  – člen zkušební komise
  – kominík Revizní technik spalinových cest

  Ing. Jaroslav Šikula
  – člen zkušební komise
  – kominík Revizní technik spalinových cest

  Přísedící:
  Veronika Sodomková
  Lucie Kolářová