H2 HEATING 2024

VODÍKOVÁ KONFERENCE
Vodík jako řešení pro soběstačnost a udržitelnost v oblasti energetiky budov

HYDROGEN CONFERENCE
Hydrogen as a solution for self-sufficiency and sustainability in building energy

Pod záštitou Ing. Josefa Síkely a Ministerstva průmyslu a obchodu,
pod záštitou ministra životního prostředí Petra Hladíka,
pod záštitou místopředsedy vlády pro digitalizaci a ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše,
pod záštitou Svazu měst a obcí České republiky.
Za podpory HYDROGEN Group: APOKS, z.s., Český plynárenský svaz, Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT, Česká vodíková technologická platforma (HYTEP)

     

Konference je přihlášena do systému celoživotního vzdělávání Energetických specialistů a České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) 

Konference je zaměřena na využití vodíku jako hlavního nebo doplňkového energonositele pro energetiku budov.

Cílem konference je detailně představit celý proces výroby, skladování a spotřeby vodíku pro dosažení úplné nebo částečné soběstačnosti jak jednotlivých budov (rodinných a bytových domů), tak i urbanistických celků (developerských projektů, uzavřených obytných lokalit, obcí, městských částí a podobně).   

Součástí bude nastínění možných variant řešení, a to jak uzavřených systémů (včetně komunitních) zcela nezávislých na centrálních zdrojích energie, tak i systémů otevřených, kde vodík může být využit jako doplňkový zdroj, záložní medium nebo ve směsi se zemním plynem. Zejména u uzavřených systémů bude kladen důraz na udržitelnost, tedy ekologičnost celého výrobního a spotřebního cyklu.

Nebude opomenuta ani ekonomická stránka návrhu soustavy, a to primárně z hlediska minimalizace provozních nákladů i při omezených nákladech investičních.

Samozřejmostí budou bloky informací ze světa, a to jak v oblasti evropské a světové legislativy, tak zejména informace o probíhajících vodíkových projektech v evropské unii i mimo ní.

Program konference H2HEATING si klade za cíl poskytnout ucelené informace nejen pro majitele stávajících objektů, ale i pro místní samosprávu, projektanty, architekty, energetické specialisty a developery stavebních projektů.

Nedílným prvkem konference H2 HEATING je i navázání spolupráce, protože výzkum a vývoj ve všech zemích je většinou v počátcích a bude pokračovat dle vývoje celkové energetické situace. Proto je součástí konference i prosté setkání s odborníky v oblasti vodíku pro obecné navázání spolupráce.

2. ročník vodíkové konference H2 HEATING
proběhne 30.5. 2024 ve WELLNESS HOTEL STEP (Praha)


Přihláška na konferenci – ZDE

Pozvánka:


Účastnický poplatek

účastnický poplatekpro členy APOKS
cena =3460,- Kč vč. DPH3110,- Kč vč. DPH
Cena za společenský večer je 1 190,- Kč vč. DPH

Pro účastníky konference jsme domluvili slevu na ubytování ve wellness hotelu STEP.
Slevový kód pro letošní rok je APOKS15, kód je platný do 21.5.
Kód platí pro zadávání napřímo přes hotelový web: www.wellness-hotel-step.cz/pokoje

Program

Za aktivní účasti:

Ing. Petr Mervart, zmocněnec ministra průmyslu a obchodu pro vodíkové technologie – MPO; doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., UCEEB – Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze; Ing. Michal Čejka, Centrum pasivního domu; Ing. Lukáš Minařík, ministerský rada – Ministerstvo životního prostředí; Ing. František HumhalGasNet; Ing. Valtr Sodomka st.APOKS, z.s. – Hydrogen group; Radovan ILLITH, SPP – distribúcia, a.s. ;Ing. Martin WeissČeský plynárenský svaz; Ivo JirovskýGasNet; Josef Lexa, DEVINN; Ing. Lukáš Polák Ph.D. – ÚJV Řež; Šárka Waisová, Česká vodíková technologická platforma (HYTEP); Daniel Mašlár, starosta města Hranice; Ing. Pavel Čermák, starosta obce Kamenice a další…

Finální program včetně přednášejících bude k dispozici v dubnu 2024

Hlavní partner:

 

 

     

 

Prémiový partner:                                                   Institucionární partner:

     

Partneři:

     

Za podpory:


 

Mediální partneři: 

         

 


Minulý ročník – H2 HEATING 2023 

Konference se konala pod záštitou ministra průmyslu a obchodu Ing. Josefa Síkely,
pod záštitou místopředsedy vlády pro digitalizaci a ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše,
pod záštitou Ministerstva životního prostředí,
pod záštitou Jana Nosálka, ředitele Kanceláře ministra školství, mládeže a tělovýchovy,
a pod záštitou náměstkyně primátora hlavního města Prahy Ing. Jany Komrskové.

Program konference probíhá pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Ministerstva životního prostředí a Ministerstva pro místní rozvoj. Partnerem konference je Magistrát hlavního města Prahy – Odbor ochrany prostředí. Hlavním partnerem konference je společnost GasNet, s.r.o. 

Konference H2 HEATING –  1. ročník proběhl 31.5. 2023 ve WELLNESS HOTEL STEP (Praha)

Konference byla zahrnuta do systému celoživotního vzdělávání Energetických specialistů, České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) a České komory architektů (ČKA)

Vodíková konference H2 HEATING 2023 – Tisková zpráva – ZDE

Fotografie z konference – ZDE