H2 HEATING 2024

VODÍKOVÁ KONFERENCE
Vodík jako řešení pro soběstačnost a udržitelnost v oblasti energetiky budov

HYDROGEN CONFERENCE
Hydrogen as a solution for self-sufficiency and sustainability in building energy

Pod záštitou ministra životního prostředí Petra Hladíka
Za podpory HYDROGEN Group: APOKS, z.s., Český plynárenský svaz, Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT, Česká vodíková technologická plaforma (HYTEP)

 

 

Konference je přihlášena do systému celoživotního vzdělávání Energetických specialistů, České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) a České komory architektů (ČKA)

Konference je zaměřena na využití vodíku jako hlavního nebo doplňkového energonositele pro energetiku budov.

Cílem konference je detailně představit celý proces výroby, skladování a spotřeby vodíku pro dosažení úplné nebo částečné soběstačnosti jak jednotlivých budov (rodinných a bytových domů), tak i urbanistických celků (developerských projektů, uzavřených obytných lokalit, obcí, městských částí a podobně).   

Součástí bude nastínění možných variant řešení, a to jak uzavřených systémů (včetně komunitních) zcela nezávislých na centrálních zdrojích energie, tak i systémů otevřených, kde vodík může být využit jako doplňkový zdroj, záložní medium nebo ve směsi se zemním plynem. Zejména u uzavřených systémů bude kladen důraz na udržitelnost, tedy ekologičnost celého výrobního a spotřebního cyklu.

Nebude opomenuta ani ekonomická stránka návrhu soustavy, a to primárně z hlediska minimalizace provozních nákladů i při omezených nákladech investičních.

Samozřejmostí budou bloky informací ze světa, a to jak v oblasti evropské a světové legislativy, tak zejména informace o probíhajících vodíkových projektech v evropské unii i mimo ní.

Program konference H2HEATING si klade za cíl poskytnout ucelené informace nejen pro majitele stávajících objektů, ale i pro místní samosprávu, projektanty, architekty, energetické specialisty a developery stavebních projektů.

Nedílným prvkem konference H2 HEATING je i navázání spolupráce, protože výzkum a vývoj ve všech zemích je většinou v počátcích a bude pokračovat dle vývoje celkové energetické situace. Proto je součástí konference i prosté setkání s odborníky v oblasti vodíku pro obecné navázání spolupráce.

2. ročník vodíkové konference H2 HEATING
proběhne 30.5. 2024 ve WELLNESS HOTEL STEP (Praha)


Přihláška na konferenci – ZDE


Účastnický poplatek

účastnický poplatekpro členy APOKS
cena do 10.3. 20242960,- Kč vč. DPH2610,- Kč vč. DPH
cena po 10.3. 20243460,- Kč vč. DPH3110,- Kč vč. DPH
Cena za společenský večer je 1 190,- Kč vč. DPH

Program

Potvrzení přednášející:

doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., UCEEB – Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze
Ing. František HumhalGasNet
Ing. Valtr Sodomka st.APOKS, z.s. – Hydrogen group
Ing. Martin WeissČeský plynárenský svaz 
Ivo JirovskýGasNet
Bohuslav Hamrozi, Cech topenářů a instalatérů České republiky
a další

Finální program včetně přednášejících bude k dispozici v březnu 2024

Hlavní partner:

 

Prémiový partner:                                                   Institucionární partner:

     

Partneři:

   

Za podpory:

Mediální partneři: 

  

 


Minulý ročník – H2 HEATING 2023 

Konference se konala pod záštitou ministra průmyslu a obchodu Ing. Josefa Síkely,
pod záštitou místopředsedy vlády pro digitalizaci a ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše,
pod záštitou Ministerstva životního prostředí,
pod záštitou Jana Nosálka, ředitele Kanceláře ministra školství, mládeže a tělovýchovy,
a pod záštitou náměstkyně primátora hlavního města Prahy Ing. Jany Komrskové.

Program konference probíhá pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Ministerstva životního prostředí a Ministerstva pro místní rozvoj. Partnerem konference je Magistrát hlavního města Prahy – Odbor ochrany prostředí. Hlavním partnerem konference je společnost GasNet, s.r.o. 

Konference H2 HEATING –  1. ročník proběhl 31.5. 2023 ve WELLNESS HOTEL STEP (Praha)

Konference byla zahrnuta do systému celoživotního vzdělávání Energetických specialistů, České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) a České komory architektů (ČKA)

Vodíková konference H2 HEATING 2023 – Tisková zpráva – ZDE

Fotografie z konference – ZDE