Rekvalifikace – Kominík

Úplná profesní kvalifikace Kominík (kód:36-56-H/01)

forma studia: kombinované, 1leté zkrácené studium (rekvalifikace) 

Výstupem je výuční list a vysvědčení o závěrečné zkoušce oboru 36- 56-H/01 Kominík

Komínová asociace – APOKS realizuje pro Soukromou Střední odbornou školou BEAN, výuku v pro úplnou profesní kvalifikaci Kominík v Kamenici u Prahy (Olivová 1412, 251 68 Kamenice).

Garantem studia je Soukromá Střední odborná škola a Gymnázium BEAN, s. r. o. Trnkova 125, 345 61 Staňkov

Přijímáme přihlášky na školní rok 2024/2025 – výuka září 2024 až červen 2025

Přihláškový formulář na konci stránky.
Pro informace o výuce a organizaci: Ing. Walter Sodomka ml., tel. 728 964 512, reditel@apoks.cz 

Podmínky pro přijetí ke studiu jednoletého studia oboru 36-56/H01 Kominík:

  • absolvent příbuzného tříletého učebního oboru, praxe tři roky, nebo
  • absolvent čtyřletého maturitního oboru, praxe dva roky, nebo
  • absolvent s vysokoškolským vzděláním, praxe jeden rok
  • zájemce se základním vzděláním nemůže studovat
  • Podat vyplněnou přihlášku pro nástavbové studium potvrzenou lékařem
  • Potvrzení o praxi -zaměstnanecký poměr, kopie Živnostenského oprávnění

Teoretická část výuky oboru Kominík, rozsah výuky:

Výuka probíhá každý sudý týden ve čtvrtek od 13 do 18 hodin (tj. 5 výukových hodin každých 14 dní)
1. hodina je ve čtvrtek 5.10. 2023 od 13.00 v Kamenici u Prahy (Olivová 1412, 251 68 Kamenice)

Technické zobrazování        35 vyučovacích hodin
Stavební základ                   35 vyučovacích hodin
Kominické práce – teorie     70 vyučovacích hodin

Praktická část – Odborný výcvik – rozsah 140 hodin
Odborný výcvik se realizuje v kominických firmách na základě smlouvy mezi školou a firmou o zajištění průběhu odborného výcviku.

roční školné 24 000,- Kč (pro rok 2023/24), lze platit ve dvou splátkách

Přihláška: