Podpora řešení umožňující snižování vlivu spalovacích procesů na životní prostředí

Jedním z programů APOKS je snižování vlivu spalovacích procesů na životní prostředí.

Cílem APOKS je snižování poletavého prachu (pevných částic) v ovzduší, který vzniká spalováním pevných paliv.

Spalování dřeva přispívá k nárůstu poletavého prachu (pevných částic) v ovzduší. Přestože v celkové bilanci není spalování pevných paliv hlavním jevem při kterém jemné prachové částice vznikají, přispívá spalování dřeva ke znečišťování ovzduší. Zejména v oblastech s velkým množstvím obyvatel, kde provozovatelé spalovacích zařízení nevhodně a neoptimálně provozují své kotle, krby či krbová kamna, dochází ke značnému uvolňování pevných částic PM10 do ovzduší a to především v chladném období.

Spalování pevných paliv a jejich vliv na ovzduší a životní prostředí – bilaterální spolupráce APOKS a Norsk Energi

Tento projekt byl podpořen grantem z Norských fondů.

 

Prohlédněte se výsledky z měření kvality ovzduší z hlediska výskytu jemného polétavého prachu (prachových částic) PM 2.5. Česká republika na tom skutečně v evropském měřítku není moc dobře, posuďte sami.
Výsledky zveřejněné na stránce AirVisual.com si můžete prohlédnout ZDE


Další možností získání energie za pomoci spalovacích procesů


Co je to tuhá znečišťující látka?

Polétavý prach se skládá z tuhých znečisťujících látek (prachových částic) s průměrem menším než jedna setina milimetru, což je asi desetina průměru lidského vlasu. Tyto částice, které jsou také označovány jako PM10 jsou ve velkém množství uvolňovány při spalovacích procesech. Značné množství těchto částic vzniká v průmyslu, z dopravy a vytápění.

Vzhledem k malé velikosti a chemickému složení, jsou tyto částice nebezpečné pro naše zdraví. Jemné prachové částice pronikají hluboko do plic, kde způsobují různá onemocnění, od chronického kašle až po rakovinu plic. Ve vysoce exponovaných oblastech lidé vdechují s každým nádechem přibližně 50 milionů tuhých znečišťujících částic!

Životní prostředí

Problém tuhých znečisťujících látek v atmosféře není nový, ale až v posledních letech, vzhledem k dopadu na zdraví člověka, nabývá na všeobecném povědomí. Tímto znečištěním jsou postiženy všechny městské oblasti s vysokou hustotou provozu a vysokým industriálním zatížením, kde topografie a klima, umožňují hromadění tuhých znečišťujících látek v atmosféře.

Neustálé překračování limitů

Evropská unie stanovila limity koncentrace PM10 v atmosféře pro roční průměr 40 μg/m3 a pro denní limit 50 μg/m3. Hodnota denního limitu může být překročen pouze 35x v roce. Bohužel, jak ukazují měření, jsou denní limity překračovány několikanásobně častěji. To znamená, že velká část naší populace pravidelně inhaluje nadměrné množství škodlivých tuhých znečišťujících látek.

 

 

 

Zdroj obrázků: https://www.which.co.uk/