H2 v praxi

H2 poloprovoz – možné využití vodíkových technologií pro vytápění budov

V roce 2021 byla z iniciativy neziskové organizace APOKS z.s. založena neformální platforma HYDROGEN group,
která si dala za cíl vytvářet know-how v oblasti využití vodíku nebo obecně paliv s příměsí vodíku, a to primárně z pohledu koncového uživatele.
Program je cílen na využití vodíku pro částečnou nebo úplnou náhradu zemního plynu v energetických spalovacích zdrojích, přičemž těžiště programu je zejména v oblasti vlastního spalovacího procesu a odvodu zplodin.

Za podpory:

                            


VYTÁPĚNÍ VODÍKEM V KAMENICI U PRAHY

Cílem projektu je seznámit širokou veřejnost s možnostmi využití vodíkových technologií pro vytápění objektů, a to jak samotným vodíkem, tak směsí vodíku a zemního plynu. Bude vytvořen kompaktní prostor s osazenými funkčními spalovacími spotřebiči a workshopovou místností, kde se bude moci odborná i laická veřejnost aktivně zapojit do seznamování s touto problematikou a kde bude možné vysvětlit vodíkové aplikace tak, aby byly hmatatelné a snadno pochopitelné.

V administrativním objektu a sídle APOKS v Olešovicích u Prahy je k dispozici kancelářský prostor, ve kterém v současné době probíhá instalace vodíkových kotlů, směšovacího zařízení a příprava pro skladování vodíkových svazků..
Cílem je vytvořit zde kompaktní prostor s osazenými funkčními spalovacími spotřebiči, přičemž spalovací směsí bude proměnná směs zemního plynu a vodíku. Použity budou standardní spotřebiče, jejichž použití se předpokládá v objektech pro bydlení, a to jak pro vytápění, tak pro ohřev vody a pokrmů.
Kancelářský prostor bude nadále denně využíván jako kancelář asociace APOKS z.s. a bude přístupný veřejnosti.
Součástí prostor bude i místnost pro diskuse a promítání prezentací a místnost pro další provozní testování blendových nebo čistě vodíkových spotřebičů.
Provoz kanceláře by měl poskytnout návštěvníkům představu o reálném vlivu použití vodíku nebo směsi vodíku a zemního plynu z pohledu koncového uživatele.

 

1) provoz spotřebiče H2 Ready blending 0 – 20%

Zásobování vodíkem v čistotě 99,9% bude v tlakových lahvích o objemu 50 l pod tlakem 20 – 30 MPa (200 – 300 bar) umístěných v blízkosti směšovače v zabezpečené kleci mimo objekt. Na vodík a nízkotlaký rozvod zemního plynu bude napojena směšovací soustava schopná vytvářet blend s vodíkem, který bude nastavitelný v rozsahu 0 – 20% vodíku ve směsi (objemově).

Na blendovou směs budou napojeny následující spotřebiče:
– plynový kondenzační kotel

Výstupem z kotle bude teplá voda směřující do:
– deskových topných těles
– rozvodu teplé vody  do zásobníku v kuchyni

Odvod spalin z kotle a přívod spalovacího vzduchu bude řešen samostatným plastovým koaxiálním komínem.
Kondenzát bude jímán do sběrné nádoby s měřením pH, následně ředěn vodou na pH > 6 a vypouštěn do kanalizace.

2) provoz spotřebiče H2 100%

V téže místnosti bude osazen plynový kondenzační kotel připravený pro spalování 100% vodíku.

Odvod spalin z kotle a přívod spalovacího vzduchu bude řešen samostatným plastovým koaxiálním komínem.
Kondenzát bude jímán do sběrné nádoby s měřením pH, následně ředěn vodou na pH > 6 a vypouštěn do kanalizace.


Řešitelský tým:
Ing. Walter Sodomka ml.  – projektový manager
Veronika Buková              – bezpečnostní technik
Ing. Valtr Sodomka           – technický garant
Lukáš Mocko                    – hlavní technik
Jan Zemánek                   – provozní technik