H2 v praxi

H2 poloprovoz – Vodíkové informačně školící středisko
– možné využití vodíkových technologií pro vytápění budov

V roce 2021 byla z iniciativy neziskové organizace APOKS z.s. založena neformální platforma HYDROGEN group,
která si dala za cíl vytvářet know-how v oblasti využití vodíku nebo obecně paliv s příměsí vodíku, a to primárně z pohledu koncového uživatele.
Program je cílen na využití vodíku pro částečnou nebo úplnou náhradu zemního plynu v energetických spalovacích zdrojích, přičemž těžiště programu je zejména v oblasti vlastního spalovacího procesu a odvodu zplodin.

Za podpory:

   


Cílem projektu je seznámit širokou veřejnost s možnostmi využití vodíkových technologií pro vytápění objektů, a to jak samotným vodíkem, tak směsí vodíku a zemního plynu. Bude vytvořen kompaktní prostor s osazenými funkčními spalovacími spotřebiči a workshopovou místností, kde se bude moci veřejnost aktivně zapojit do seznamování s touto problematikou a kde bude možné vysvětlit vodíkové aplikace tak, aby byly hmatatelné a snadno pochopitelné.

V objektu v Olešovicích u Prahy je k dispozici kancelářský prostor, ve kterém v současné době probíhá rekonstrukce.
Cílem je vytvořit zde kompaktní prostor s osazenými funkčními spalovacími spotřebiči, přičemž spalovací směsí bude proměnná směs zemního plynu a vodíku. Použity budou standardní spotřebiče, jejichž použití se předpokládá v objektech pro bydlení, a to jak pro vytápění, tak pro ohřev vody a pokrmů.
Kancelářský prostor bude nadále denně využíván jako kancelář asociace APOKS z.s. a bude přístupný veřejnosti.
Součástí prostor bude i místnost pro diskuse a promítání prezentací a místnost pro další provozní testování blendových nebo čistě vodíkových spotřebičů.
Provoz kanceláře by měl poskytnout návštěvníkům představu o reálném vlivu použití vodíku nebo směsi vodíku a zemního plynu z pohledu koncového uživatele.

 

Základní provoz spotřebiče H2 Ready blending 0 – 30%

Zásobování vodíkem v čistotě 99,9% bude v tlakových lahvích o objemu 50 l pod tlakem 20 – 30 MPa (200 – 300 bar) umístěných v blízkosti směšovače v zabezpečené kleci mimo objekt. Na vodík a nízkotlaký rozvod zemního plynu bude napojena směšovací soustava schopná vytvářet blend s vodíkem, který bude nastavitelný v rozsahu 0 – 30% vodíku ve směsi (objemově).

Na blendovou směs budou napojeny následující spotřebiče:
– kotel se zásobníkem TUV
– sporák s troubou

Výstupem z kotle bude teplá voda směřující do:
– deskových topných těles
– rozvodu teplé vody v kuchyni, koupelně a WC

Odvod spalin z kotle a přívod spalovacího vzduchu budou řešeny primárně nerezovým koaxiálním potrubím, alternativní je použití plastu.
Kondenzát bude jímán do sběrné nádoby s měřením pH, následně ředěn vodou na pH > 6 a vypouštěn do kanalizace.

Alternativní provoz spotřebičů H2 Ready 100%

V technickém zázemí může být osazen alternativní zdroj pro plamenné nebo bezplamenné spalování 100% vodíku.

V úvahu přicházejí dvě varianty:
– standardní spalovací plamenný kotel
– katalytický bezplamenný kotel

Osazení katalytického kotle by vyžadovalo další nezanedbatelné investice, které v současné době nejsou pravděpodobné. Alternativou by mohlo být zapůjčení spotřebiče jedním z výrobců.