Normované výpočty

Normované výpočty spalinových cest v programu KESA ALADIN 

V červnu 2016 vyšla v platnost změna Z2 kominické normy ČSN 73 4201:2010, podle které vzniká nově povinnost provést u každé revize  i normovaný výpočet spalinové cesty. Komínová asociace tuto službu nabízí nejen revizním technikům a kominíkům, ale i kamnářům, plynařům, stavebním firmám, projektantům a v neposlední řadě i cílovým zákazníkům.

Normovaný výpočet

Výpočty provádíme pro všechny typy spotřebičů a paliv (rovněž i soustavy více kotlů). Pro zpracování výpočtu spalinových cest používáme výpočtový program KESA ALADIN. Výpočet je proveden podle normy ČSN EN 13384-1, resp. ČSN EN 13384-2. Výsledkem výpočtu jsou hodnoty týkající se tlakových, teplotních a rychlostních podmínek. Jedná se o orientační výpočet, který vychází z dat poskytnutých tazatelem. Výpočet není návrhem ani projektem spalinové cesty. Avšak jako takový, dá tazateli většinu informací, které při návrhu spalinové cesty bude potřebovat. Tazatel obdrží odpověď na zadaný dotaz (stručný komentář k výpočtu) přes formulář EKIS. Výpočtový protokol bude tazateli zaslán na udanou e-mailovou adresu.

Jak získat výpočet ZDARMA?

Podklady pro výpočet nám zašlete pomocí dotazovacího formuláře stránek EKIS Ministerstva průmyslu a obchodu: Bezplatné poradenství – informace pro výpočet napište ZDE 
Do formuláře vyplňte maximální množství údajů o spotřebiči, kouřovodu, komínu a přívodu vzduchu. Nezapomeňte také uvést ve které lokalitě se stavba nachází.
Toto poradenství  je vykonáváno s finanční podporou Ministerstva průmyslu a obchodu z PROGRAMU EFEKT – Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie.

 


Vstupní data, potřebná pro výpočet spalinové cesty, pošlete pomocí vyplněného formuláře FORMULÁŘ JE K DISPOZICI ZDE.
Po vyplnění datového listu jej zašlete jako přílohu na info@apoks.cz