Pro veřejnost

Online výpočty pro kominíky, projektanty i laickou veřejnost.

  • Výpočet výšky a průměru komínu
  • Výpočet minimální výšky komínu s přirozeným tahem vůči hřebenu střechy
  • Výpočet minimální výšky komínu s přirozeným tahem nad střechou
  • Výpočet ochranného pásma u vyústění spalin u plynových spotřebičů v provedení C do jmenovitého výkonu 24 kW
  • Výpočet dilatace komínových vložek

Komínová asociace nabízí i výpočty spalinových cest.

Výpočty provádíme pro všechny typy spotřebičů a paliv (rovněž i soustavy více kotlů). Pro zpracování výpočtu spalinových cest používáme výpočtový program KESA ALADIN. Výpočet je proveden podle normy ČSN EN 13384-1, resp. ČSN EN 13384-2. Výsledkem výpočtu jsou hodnoty týkající se tlakových a teplotních podmínek. Celý výpočet, včetně použitých vstupních dat, je shrnut v podrobném protokolu o výpočtu. Dodavatel programu KESA ALADIN garantuje soulad výpočtového postupu s výše uvedenými ČSN EN.

Více informací včetně datového listu pro výpočet ZDE


MŽP spouští poslední vlnu kotlíkových dotací
Mezi kraje ministerstvo rozdělí 3,125 miliardy korun na výměnu dalších až třiceti tisíc starých kotlů na tuhá paliva. Právě provoz těchto kotlů v září 2022 skončí. Kotlíkové dotace v kostce – kde a jak žádat, co podporují, výše dotace, na co dotaci dostanete, bonusy.


Pravidelný tématický blog příznivců Komínové asociace

 


Soubor odborných příspěvků a článků

 

 


Terminologie, rozsah a oprávnění

 


Rozklíčování označení systémových komínů.

Označení komínu má následující skladbu např.:

ČSN EN 1443 T600 N1 D 3 G 100 – pro keramické a šamotové komíny
ČSN EN 1856-1 T450 N1 W V2 L50040 G 75 – pro ocelové nerezové komíny

Rozklíčování je velice jednoduché. Více zde: Označení komínů


Slovník pojmů, termínů a definic dle ČSN EN 1443, ČSN 73 4201, ČSN EN 15287-1+A1 a TPG 704 01


Základní atributy, které Vám pomohou s výběrem vhodného komínového systému


Fuel combustion and their influence on the air and the environment – bilateral cooperation of APOKS and Norsk Energi
Tento projekt byl podpořen grantem z Norských fondů.