Metodika společné komíny

Metodická příručka Realizace společných komínů při výměně plynových spotřebičů v bytových domech

Publikace si dovoluje nastínit možnost optimálního postupu, a to bod po bodu, jak může postupovat majitel nebo majitelé bytového domu v situaci, kdy řeší výměny plynových spotřebičů ve svých objektech. Publikace je rozdělena do celkem šestnácti kapitol v sedmi částech a provádí vlastníka domu, SVJ nebo družstvo postupně procesem realizace výměny spotřebičů napojených do společného komínu. Primárním cílem je přitom podat problematiku tak, aby vlastník nemovitosti byl schopen provádět klíčová rozhodnutí bez nutnosti placených konzultací.

  • V části jedna je zpracována otázka, proč je výměna spotřebičů nutná a jaké podklady je třeba shromáždit pro rozhodování.
  • V části dvě postup vyhodnocení, zda lze stávající komín použít i pro nové spotřebiče.
  • V části tři jsou předloženy základní varianty řešení v případě, že stávající komín nevyhovuje.
  • V části čtyři je popsán ideální průběh přípravy stavby.
  • V části pět navazující realizace, a to od projektu, výběru zhotovitele až po samotnou stavbu.
  • V části šest jsou popsány provozní povinnosti vlastníka související s uvedením do provozu a následnými kontrolami.
  • A konečně část sedm představuje závěrečné shrnutí.

Snahou autorů je především povzbudit a motivovat čtenáře k včasnému řešení dané problematiky a současně naznačení cesty, jak předejít případným problémům.


Metodickou příručku můžete objednat zde: 
Po zaslání objednávky Vás budeme kontaktovat. Metodickou příručku si lze po domluvě vyzvednout na adrese: Olivová 1412, 251 68 Kamenice – Olešovice).