O nás

APOKS – asociace pro optimalizaci komínů a spalování, z.s.

APOKS, z.s. je nezávislá, nezisková organizace, založená v roce 2017. Naším hlavním cílem je snaha o řešení, osvětu a sdílení informací v oblasti optimalizace energetiky a spalovacích procesů, kdy při správném návrhu a realizaci lze výrazně eliminovat negativní vlivy na kvalitu ovzduší a životního prostředí.

APOKS sdružuje odborníky z příbuzných oborů: vytápění, energetika, využití vodíku, soudní znalec v oboru služby – komíny, revizní technici spalinových cest, bezpečnostní technici BOZP, energetičtí specialisté, krbaři, odborníci z oboru požární bezpečnosti staveb, projektanti, stavitelé a další. APOKS vytváří prostředí pro vzájemnou komunikaci členů i nečlenů v oblasti poznatků, výzkumu a zkušeností v oblastech týkajících se zdrojů energie vzniklé spalováním a následným odvodem zplodin spalování do atmosféry při současné minimalizaci znečištění životního prostředí. Asociace poskytuje poradenskou a výukovou činnost. 

APOKS působí jako výuková organizace jejímž hlavním cílem je provádět nezávisle základní výzkum nebo experimentální vývoj a veřejně šířit výsledky této činností formou výuky, publikací a transferu znalostí.

Seznam členů APOKS naleznete zde: Seznam členů APOKS

Hlavní projektové úkony

               

Výzkum a vývoj

Účel APOKS je podpora rozvoje, vědy a výzkumu v oblasti vytápění, získávání energie spalováním a minimalizací emisí. APOKS realizuje řadu především nezávislých výzkumných a vývojových projektů, kdy výsledky těchto nezávislých projektů jsou volně k dispozici v plném svém znění:

Poradenská činnost

V rámci poradenské činnosti provozuje APOKS bezplatnou internetovou poradnu www.apoks.cz/dotazy/kde jsou v současné chvíli odpovědi na téměř 2400 dotazů. Dále APOKS provozuje bezplatné poradenské centrum pro laickou i odbornou veřejnost v Kamenici u Prahy. Naši odborníci se účastní i množství veletrhů a výstav, kde jsou opět připraveni zodpovídat veškeré vaše dotazy.

  • Poradenské centrum v rámci stavebních veletrhů – FOR ARCH (2019,2020,2021,2022), FOR PASIV (2019,2020,2021,2022), FOR THERM (2019,2020,2021,2022), Infotherma (2023), SVB – stavební veletrh Brno (2019,2020,2021,2022), Dům a zahrada Liberec, Dům Louny, Frýdecko-Místecký veletrh a další
  • Bezplatné energetické poradenství Ministerstva průmyslu a obchodu – EKIS – energetické konzultační a informační středisko
  • Výpočty spalinových cest – APOKS nabízí možnost výpočtů spalinových cest dle současné legislativy
  • Poradenství v rámci webu APOKS: www.apoks.cz/dotazy/

Výuková činnost

APOKS pořádá pravidelná školení pro odbornou i laickou veřejnost, naši odborníci přednáší i pro příbuzné oborové organizace a školy. APOKS se také pravidelně účastní významných konferencí, oborových valných hromad či celostátních veletrhů.
Seznam uplynulých i budoucích školení naleznete zde: přednášky a školení

Cíle

Cílem Komínové asociace je snižování vlivu spalovacích procesů na životní prostředí a bezpečná integrace spalinových cest do moderních staveb.

Kontakt

APOKS – asociace pro optimalizaci komínů a spalování, z.s.
APOKS – Association for optimization of chimneys and combustion, z.s.

Ředitel: Ing. Walter Sodomka ml.
Tel.: +420 728 964 512
Mail: info@apoks.cz
IČO: 06137334
Spisová značka: L 68306 vedená u Městského soudu v Praze
Sídlo:  Olivová 1412, Olešovice, 251 68 Kamenice

Číslo účtu: 2601443084/2010
APOKS NENÍ PLÁTCE DPH

Stanovy spolku: Stanovy APOKS
Výroční zprávy (zpráva o činnosti) APOKS: 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
Spolkový rejstřík: APOKS, z.s.
Sbírka listin, Spolkový rejstřík: APOKS, z.s.
Ministerstvo vnitra: Evidence nestátních neziskových organizací 

Za podpory: