Galerie

Přednáška Komínové asociace – laboratorní zkouška

Bilaterální meeting v Oslu – APOKS a Norsk Energi – Norské fondy

Tento projekt byl podpořen grantem z Norských fondů.

APOKS na výstavách a veletrzích

Valná hromada APOKS – 2019

Školení a přednášky pořádané Komínovou asociací- APOKS

Komínová asociace v tisku

Laboratorní teplotní zkouška – minerální vata – Ing. Zuzana Lacová

Laboratorní teplotní zkouška – dřevovláknité deska a polyuretanová pěna
– Ing. Zuzana Lacová

Výstava Anglické komínové asociace NACS – Stratford nad Avonou

Komíny na Balkánu

Komíny Benelux