Jak naložit se současnou situací ohledně vytápění plynem – tisková zpráva

Téměř veškerý plyn, který je do České republiky importován pochází z Ruska a Česká republika má zásoby plynu na 4 až 5 týdnů. Taková je v současné situaci skutečnost a taková jsou jasná data. Nacházíme se ve schizofrenní situaci, kdy jsme na jednu stranu závislí na dovezeném ruském plynu, ale na stranu druhou chceme jeho dovoz regulovat, či dokonce pozastavit. Nastala situace, kdy politické rozhodnutí ovlivní energetické hospodářství Evropské unie a naší země na dlouhé roky. Jak s touto situací naložit?

Česká republika spotřebovává ročně téměř 400 PJ plynu, kdy cca 60 % plynu spotřebuje průmysl, 25 % je spotřebováváno v domácnostech na vytápění a 10 % na výrobu elektrické energie. Máme vybudovanou kvalitní fungující infrastrukturu a plyn považujeme za obnovitelný zdroj energie a je tak i podporován. Je třeba si uvědomit, že pod pojmem plyn se neschovává pouze zemní plyn, ale jde i o vodík, LNG či biometan, tedy komodity, které lze v České republice vytvořit (vodík nebo biometan), či dopravit je do ČR (LNG).

Obecně tedy není nutné pouze jednostranně omezit dovoz zemního plynu z Ruska, ale je nezbytné hledat alternativy a kompromisy. Musíme vyhledávat a aktivně podporovat zdroje energie, které mají minimální vliv na kvalitu ovzduší, jsou ekologické a udržitelné. Takovými zdroji energie mohou být a jsou spalovací zdroje využívající jako paliva především kvalitní pevná paliva (dřevní pelety) a bezemisně produkovaný plyn (bioplyn, biometan, vodík). Využití spalování biologicky vzniklého plynu v kombinaci s vodíkem, jako zdroje energie má řadu výhod jak pro provozovatele (regulovatelnost, snadná obsluha, bezpečnost, provoz), tak i pro ovzduší. Spalování uhlíkově neutrálního plynu se řadí mezi zdroje energie s nejmenším negativním vlivem na životní prostředí.

Naším řešením by neměla být podpora ruského zemního plynu, ani vymezovat se vůči ostatním ekologickým zdrojům energie, ale skutečně upozornit na energeticky bezvýchodnou situaci, do které se můžeme okamžitým odstřihnutím od ruského zemního plynu dostat. Do plynu se v posledních letech investovaly nemalé finance a nyní hrozí, že by mohly ztratit smysl. Je potřeba abychom si zachovali chladnou hlavu a nepodléhali unáhleným rozhodnutím, které by mohly mít negativní následky. V současné situaci není možné plyn jednoduše nahradit jiným zdrojem energie. Přestože je takovýto krok nutný, bude nám cesta k samostatnosti a udržitelnosti trvat minimálně 5 až 10 let a nezvládneme ji bez použití plynu a racionálních rozhodnutí.

 

Komínová asociace – asociace pro optimalizaci komínů a spalování, z.s.
Ředitel: Ing. Walter Sodomka ml.
Tel.: +420 728 964 512
Mail: reditel@kominy-komin.cz