Blog – Chlazení dle Marty Issové

Ing. Valtr Sodomka

Tento příspěvek je ÚVAHA, tedy OSOBNÍ NÁZOR AUTORA.

Autor se zamýšlí na základě získaných poznatků nad tématem, rozebírá ho z více úhlů, aby došel k obecně platnému závěru. Pracuje se zjednodušenými fakty, hledá vztahy mezi nimi a důsledky z nich plynoucí. O daných faktech ze svého pohledu přemýšlí, hodnotí je a zaujímá osobní stanovisko. Nesnaží se poučovat nebo vzdělávat, předkládá pouze svůj názor, který má vést k zamyšlení. Odráží se zde subjektivní postoje a názory autora. Východiskem jsou vlastní zkušenosti a obecné poznatky, autor o nich přemýšlí, analyzuje je a vynáší obecně platné závěry. Přijatelné je použití výrazů širšího významu, jakož i řečnických otázek.

CHLAZENÍ DLE MARTHY ISSOVÉ

 

Za nadpis se samozřejmě omlouvám. Paní Martha Issová je skvělá herečka, jejíž výkon např. v pohádce o Sedmi krkavcích byl více než úžasný. Svoji přítomností zkrášluje rovněž reklamu na nejmenovaného poskytovatele energetických služeb. V posledním dílu jí scénárista předepsal humorný dialog, ve kterém navrhuje snížení teploty pomocí otevřených ledniček. To je samozřejmě legrační, ale připomíná to spíše styl Cimrmanových anekdot odborných. V tomto případě se od srdce zasmějí hlavně fyzici, kteří vědí, že aby se jedno prostředí ochladilo, musí se druhé zahřát (samozřejmě zjednodušeně řešeno). Pokud je tedy vnitřní prostředí lednice odděleno od prostředí okolního (zavřenými dvířky) je teplo odebírané z vnitřku lednice uvolňováno do okolí. Pokud se dvířka otevřou, zisky a ztráty se vyruší a kromě odběru elektřiny k ničemu nedojde. To je ostatně princip nejen ledničky, ale i klimatizace a tepelného čerpadla.

Bylo by ovšem jistě zajímavé, jak moc a jak od srdce se smáli všichni ti, kteří si v minulosti zakoupili výrobek zvaný „Ochlazovač vzduchu“ – tak ho inzerují ti serióznější prodejci, nebo „Interiérová klimatizace“ – tak se prodává na výstavách a veletrzích. Popis tohoto výrobku totiž maskuje to, že se jedná jen o „otevřenou lednici“.  Prakticky se jedná o ventilátor, v některých případech doplněný o vstřikování vody. Vstřikování vody může skutečně krátkodobě snížit teplotu díky výparnému teplu, ale objektivně zvyšuje vlhkost vzduchu a inhalace aerosolu přináší riziko legionely. 

Tyto přístroje se prodávají jak v kamenných prodejnách, tak zejména na internetu, trzích a výstavách. V letošním roce jsem byl na několika výstavách v rámci energetických konzultací a osobně jsem se přesvědčil, že tyto „klimatizace“ jdou na dračku, a to i za cenu přes tři tisíce korun.

V rámci této úvahy jsem hledal na internetu nejserióznější popis tohoto zařízení. Vyhrál to nejmenovaný prodejce klimatizační techniky z jižních Čech, který u výrobku za cenu 1.289,- Kč napsal komentář: „elektrický ventilátor s rozprašovačem vzduchu“. Ode mne palec nahoru.

Ing.Valtr Sodomka je technickým garantem APOKS, energetickým specialistou, znalcem v oboru odvodu spalin a technickým ředitelem firmy Messy s.r.o.