H2 HEATING 2023

VODÍKOVÁ KONFERENCE – Využití vodíkových technologií v oblasti vytápění budov

HYDROGEN CONFERENCE – Use of hydrogen technologies in the field of building heating

Pod záštitou ministra průmyslu a obchodu Ing. Josefa Síkely,
pod záštitou místopředsedy vlády pro digitalizaci a ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše,
pod záštitou Ministerstva životního prostředí,
pod záštitou Jana Nosálka, ředitele Kanceláře ministra školství, mládeže a tělovýchovy,
a pod záštitou náměstkyně primátora hlavního města Prahy Ing. Jany Komrskové.

Program konference probíhá pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Ministerstva životního prostředí a Ministerstva pro místní rozvoj. Partnerem konference je Magistrát hlavního města Prahy – Odbor ochrany prostředí. Hlavním partnerem konference je společnost GasNet, s.r.o. 

Konference H2 HEATING –  1. ročník proběhl 31.5. 2023 ve WELLNESS HOTEL STEP (Praha)

Konference byla zahrnuta do systému celoživotního vzdělávání Energetických specialistů, České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) a České komory architektů (ČKA)

Vodíková konference H2 HEATING 2023 – Tisková zpráva – ZDE

H2 HEATING – program – ke stažení ZDE

Sborník uvolněných přednášek – chráněno heslem – ke stažení ZDE

Odpovědi na dotazy pokládané během konference přes sli.do – ZDE

Fotografie z konference – ZDE

 

Hlavní partner:                                                          Partner:

           

 

   

   


   

 
 

Za aktivní účasti:

Ing. Petr Mervartzmocněnec ministra průmyslu a obchodu pro vodíkové technologie, Ing. Jana Komrsková, náměstkyně primátora pro životní prostředí a klimaplán, Mgr. Jan Chabr, Magistrát hlavního města Prahy, Ing. Radim Sršeň, Ph.D., Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., UCEEB – Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze, Ing. Marek Pokorný, Ph.D., Fakulta Stavební ČVUT v Praze, Ing. Valtr Sodomka st.APOKS, z.s. – Hydrogen group, Ing. Jan Žákovec, Pražská plynárenská, a.s., Václav Landsinger, BAXI, De Dietrich, Petr Krejčí, NET4GAS s.r.o., Martin Kroupa, Leancat s.r.o.Milan Holomek, Strojírenský zkušební ústav, s.p.Ing. Radovan ILLITH, PhD., SPP – distribúcia, a.s.Ing. Samuel PrzeczekKPTECH s.r.o., GASCONTROL GROUPBc. Martin ŠtefánikKPTECH, s.r.o., GASCONTROL GROUP, Ing. Lukáš Polák Ph.D.ÚJV ŘežIvo Jirovský, GasNetIng. František Humhal, GasNetIng. Robert Bicek, Bosch Termotechnika s.r.o.Ing. Martin Weiss, Český plynárenský svaz, Mgr. Jan Sochor, Česká vodíková technologická platforma (HYTEP) a dalších

V roce 2021 byla z iniciativy neziskové organizace APOKS z.s. založena neformální platforma HYDROGEN group, která si dala za cíl vytvářet know-how v oblasti využití vodíku nebo obecně paliv s příměsí vodíku, a to především v oblasti vytápění budov. Platforma vznikla ve spolupráci s Českým plynárenským svazem, HYTEP ČR a UCEEB, ČVUT v Praze a je cílena na využití vodíku pro částečnou nebo úplnou náhradu zemního plynu v energetických spalovacích zdrojích, přičemž těžiště programu je zejména v oblasti vlastního spalovacího procesu a odvodu zplodin, především z pohledu finálního uživatele.

Náhrada zemního plynu ať už plně nebo z části vodíkem, je složitým problémem, a to jak ze strany zhotovitele (provozovatele sítě), tak ze strany uživatele (provozovatele jednotlivých spotřebičů). Relevantní informace k této problematice jsou velice čerstvé, obtížně dostupné a zatím nesystematizované.

Konference H2 HEATING si za primární cíl klade poskytnout ucelený přehled o probíhajících nebo připravovaných projektech v této oblasti, a to s důrazem na co možná nejdetailnější technické informace. To umožní účastníkům vytvořit si technickou představu o možnostech využití vodíku pro vytápění.

 Abychom byli technicky, legislativně a organizačně připraveni optimálně zvládnout spalování vodíku, resp. alternativních plynných paliv s významným podílem vodíku, je nutné řešit vlastní spalovací proces i z hlediska emisí (plynných i kapalných).

Na instalaci, údržbě a provozu plynových zařízení se podílí několik skupin odborníků – od energetiků, přes projektanty, instalační firmy až po revizní a servisní techniky. Pro tyto skupiny musí být připraveny jasné a jednoznačné podklady pro rozhodování, návrh, uvádění do provozu, revizi, údržbu i provoz.

Nedílným prvkem konference H2 HEATING je i navázání spolupráce, protože výzkum a vývoj ve všech zemích je většinou v počátcích a bude pokračovat dle vývoje celkové energetické situace. Proto je součástí konference i prosté setkání s odborníky v oblasti vodíku pro obecné navázání spolupráce.

 

Hlavní partner konference:
Mediální partneři: