H2 HEATING 2023

VODÍKOVÁ KONFERENCE – Využití vodíkových technologií v oblasti vytápění budov

Pod záštitou ministra průmyslu a obchodu Ing. Josefa Síkeli

V roce 2021 byla z iniciativy neziskové organizace APOKS z.s. založena neformální platforma HYDROGEN group, která si dala za cíl vytvářet know-how v oblasti využití vodíku nebo obecně paliv s příměsí vodíku, a to především v oblasti vytápění budov.

Program probíhá pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a ve spolupráci s Českým plynárenským svazem, HYTEP ČR a UCEEB, ČVUT v Praze a je cílen na využití vodíku pro částečnou nebo úplnou náhradu zemního plynu v energetických spalovacích zdrojích, přičemž těžiště programu je zejména v oblasti vlastního spalovacího procesu a odvodu zplodin, především z pohledu finálního uživatele.

Konference H2 HEATING – středa 31.5. 2023 – WELLNESS HOTEL STEP (Praha)

Konference je zahrnuta do systému celoživotního vzdělávání Energetických specialistů, České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) a České komory architektů (ČKA)

Za aktivní účasti:

Místo konání:

WELLNESS HOTEL STEP
Malletova 1141/4
190 00 Praha 9

Náhrada zemního plynu ať už plně nebo z části vodíkem, je složitým problémem, a to jak ze strany zhotovitele (provozovatele sítě), tak ze strany uživatele (provozovatele jednotlivých spotřebičů). Relevantní informace k této problematice jsou velice čerstvé, obtížně dostupné a zatím nesystematizované.

Konference H2 HEATING si za primární cíl klade poskytnout ucelený přehled o probíhajících nebo připravovaných projektech v této oblasti, a to s důrazem na co možná nejdetailnější technické informace. To umožní účastníkům vytvořit si technickou představu o možnostech využití vodíku pro vytápění.

 Abychom byli technicky, legislativně a organizačně připraveni optimálně zvládnout spalování vodíku, resp. alternativních plynných paliv s významným podílem vodíku, je nutné řešit vlastní spalovací proces i z hlediska emisí (plynných i kapalných).

Na instalaci, údržbě a provozu plynových zařízení se podílí několik skupin odborníků – od energetiků, přes projektanty, instalační firmy až po revizní a servisní techniky. Pro tyto skupiny musí být připraveny jasné a jednoznačné podklady pro rozhodování, návrh, uvádění do provozu, revizi, údržbu i provoz.

Nedílným prvkem konference H2 HEATING je i navázání spolupráce, protože výzkum a vývoj ve všech zemích je většinou v počátcích a bude pokračovat dle vývoje celkové energetické situace. Proto je součástí konference i prosté setkání s odborníky v oblasti vodíku pro obecné navázání spolupráce.

Cena:
Vstupné na konferenci:   950 ,- Kč / os.
Společenský večer s rautem:  950,- Kč / os.

Přihláška zde:

    Jméno (povinné)

    Příjmení (povinné)

    E-mail (povinné)

    Telefon (povinné)

    Firma