Revize

Revize spalinových cest se provádí před spuštěním nové nebo zrekonstruované topné soustavy (tj. krb/kamna/kotel + kouřovod + komín).

Revize veškerých spalinových cest včetně povinné roční kontroly dle zákona 133/1985 Sb v aktuálním znění a vyhl.34/2016 Sb.., resp. ČSN 73 4201 zajišťují revizní technici s oprávněním kominík – revizní technik spalinových cest.