Konference Brno22

Komínová asociace – APOKS, společně s BVV Veletrhy Brno Vás zve na

odbornou konferenci na téma
UDRŽITELNOST A SOBĚSTAČNOST SPALOVACÍCH ZDROJŮ VE VYTÁPĚNÍ

(plynových kotlů, peletových kotlů, kotlů na biomasu, spalování vodíku)
konanou pod záštitou místopředsedy vlády ČR pro digitalizaci a ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše

Konference proběhne v rámci stavebního veletrhu Brno
ve čtvrtek 21. 4. 2022 od 14.00 do 16.00 v konferenčním sále 103, v 1. poschodí administrativní budovy BVV
www.kominy-komin.cz/konference-brno22/
pro účastníky konference je připraveno občerstvení

Za podpory: Komínové asociace – APOKS, Centra pasivního domu
Asociace poskytovatelů technických informací, Moravského kominického společenstva

Cílem konference je propojit zástupce z řad realizačních firem, oborných organizací a státní správy,
tak aby si společně mohli vyměnit pohled na danou problematiku a získali nové souvislosti.

Program: probíhá formou moderované diskuze

Za účasti: Bc. Radek Kronovet – Odbor ŽP, Magistrát města Brna, Ing. Libor Hrubý – Centrum pasivního domu, Zbyněk Dubač – Moravské kominické společenstvo; Bohuslav Hamrozi – Cech topenářů a instalatérů České republiky, RNDr. Linda Vonásková, Ph.D. – Ministerstvo životního prostředí, Ing. Valtr Sodomka – APOKS, Ing. Filip Tesař – ALMEVA EAST EUROPE, Ing. arch. Rostislav Matrka – Schiedel, Ing. Jan Vitula – starosta města Židlochovice – Chytré Líchy moderní, ekologická a trvale udržitelná čtvrť

programem provádí ředitel Komínové asociace – APOKS – Ing. Walter Sodomka ml.

14.00 – 14.15 – Zahájení konference, úvodní slovo ředitele APOKS, představení partnerů
14.15 – 14.30 – Předpokládaný vývoj cen plynu, pelet a kusového dřeva a jejich zásoby
14.30 – 14.45 – Udržitelnost a soběstačnost v případě vytápění plynem
14.45 – 15.00 – Vytápění pevnými palivy a jeho udržitelnost
15.00 – 15.10 – Vodík ve vytápění
15.10 – 15.30 – Praktický pohled veřejné správy 
15.30 – 16.00 – Vystoupení hostů
16.00 – 17.00 – Neformální diskuze, občerstvení, ukončení konference

Komínová asociace – asociace pro optimalizaci komínů a spalování, z.s.
Mail: info@kominy-komin.cz, Tel.: 728 964 512

Přihláška a VOLNÁ VSTUPENKA NA VELETRH:

    Souhlasím se zpracováním osobních údajů

    Konference se koná pod záštitou místopředsedy vlády ČR pro digitalizaci a ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše