Kotlíkové dotace 19/20

MŽP spouští poslední vlnu kotlíkových dotací

Mezi kraje ministerstvo rozdělí 3,125 miliardy korun na výměnu dalších až třiceti tisíc starých kotlů na tuhá paliva. Právě provoz těchto kotlů v září 2022 skončí.

Kraje musí výzvy pro občany vyhlásit nejpozději do konce září letošního roku a nejpozději do října spustit příjem žádostí. I nadále budou podporovány kotle na biomasu s ruční i automatickou dodávkou paliva, tepelná čerpadla a plynové kondenzační kotle. Na jejich pořízení je možné získat dotaci až 127 500 Kč. Mezi způsobilé výdaje lze zahrnout nejen náklady na pořízení zdroje a jeho instalaci, ale také náklady na novou otopnou soustavu či její rekonstrukci včetně regulace a měření a úpravy spalinových cest. Další příspěvek, až 20 tisíc korun, získají jako bonus ti žadatelé, kteří kotlíkové dotace zkombinují s programem Nová zelená úsporám. V krajích, zařazených do státního programu RESTART (Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský) pak MŽP připravuje speciální pilotní program, ve kterém umožní výměnu neekologického kotle i domácnostem, které nemají dostatek prostředků na předfinancování nebo spolufinancování nového zdroje s tím, že jim poskytne peníze na nový kotel dopředu, a to na celou jeho pořizovací cenu. Program představí v únoru.

Kotlíkové dotace běží od roku 2015, od té doby investovalo Ministerstvo životního prostředí do výměn zastaralých kotlů na tuhá paliva už 6,7 miliardy korun ze zdrojů EU. V dosavadních dvou výzvách kraje schválily na 60 tisíc výměn v objemu 6,5 miliardy korun, do konce roku 2020 by číslo mělo vzrůst na minimálně 90 tisíc výměn. Největší zájem žadatelé dosud projevili o tepelná čerpadla (30 %), značný zájem byl i o kombinované kotle (26 %) a plynové kondenzační kotle (21 %).

Kde a kdy můžete žádat?

Po vyhlášení výzvy na krajském úřadě: Kontakty na krajské úřady

Termíny vyhlášení a zahájení příjmu v krajích

Video k aktuálnímu tématu kotlíkových dotací.

Expert Komínové asociace – APOKS se vyjadřuje ke kotlíkovým dotacím.

KOTLÍKOVÉ DOTACE V KOSTCE

Co podporují
Zdroje tepla, které splňují požadavky na ekodesign (tj. požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES). Požadavky musí splnit pro všechna paliva a všechny způsoby přikládání.

Výše podpory
Tepelné čerpadlo – 80 %, max. 120 000 Kč
Kotel na biomasu (samočinná dodávka paliva) – 80 %, max. 120 000 Kč
Kotel na biomasu (ruční dodávka paliva) – 80 %, max. 100 000 Kč
Plynový kondenzační kotel – 75 %, max. 95 000 Kč

Na co dostanete dotaci
– zdroj včetně nákladů na jeho instalaci
– nová otopná soustava
– rekonstrukce otopné soustavy včetně nezbytné regulace a měření, úpravy spalinových cest
– projektová dokumentace

Bonusy
Prioritní oblasti se znečištěným ovzduším – bonus 7 500 Kč
Kombinace s programem Nová zelená úsporám – bonus až 20 000 Kč

Konec kotlů 1. a 2. emisní třídy

Od 1. září 2022 provoz těchto kotlů zcela zakázán – stanoveno zákonem v roce 2012 – pokuta až 50 000 Kč. V ČR aktuálně cca 300 tisíc těchto nevyhovujících kotlů.

Vyhodnocení 1. a 2. výzvy (prosinec 2018)

Schváleno 58 913 žádostí za 6,46 mld. Kč. Vyměněno 43 396 kotlů za 4,77 mld. Kč. Největší zájem byl o tepelná čerpadla (30 %).

Reálné efekty na životní prostředí z dosavadních výměn

Úspory emisí

  • TZL – 2 728 t/rok
  • Benzo(a)pyren 1,5 t/rok
  • CO2 – 388 162 t/rok

Úspory energie: 1 813 439 GJ/rok

 

 

 

 

 

Zdroje:
Tabulky: Ministerstvo životního prostředí – https://www.mzp.cz/