Odborníci se shodují – nezatracujme plyn ani pevná paliva

Odborníci se shodují – nezatracujme plyn ani pevná paliva

Plyn není mrtvé médium, kusové dřevo či dřevní pelety jsou vhodný doplněk energetického mixu a uhlí nám může krátkodobě posloužit jako zdroj se kterým překleneme současnou energetickou krizi. Takové jsou závěry z odborné konference na téma Udržitelnost a soběstačnost spalovacích zdrojů ve vytápění, kterou uspořádala Komínová asociace – APOKS ve spolupráci BVV Veletrhy Brno pod záštitou místopředsedy vlády ČR pro digitalizaci a ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše. Konference se zúčastnili: Bc. Radek Kronovet – Odbor ŽP, Magistrát města Brna, Bohuslav Hamrozi – Cech topenářů a instalatérů České republiky, RNDr. Linda Vonásková, Ph.D. – Ministerstvo životního prostředí, Ing. Valtr Sodomka – APOKS, Ing. Filip Tesař – ALMEVA EAST EUROPE, Ing. arch. Rostislav Matrka – Schiedel, Ing. Jan Vitula – starosta města Židlochovice – Chytré Líchy moderní, ekologická a trvale udržitelná čtvrť

„Současná vypjatá energetická situace vyeskalovala do stavu, kdy prudce rostou ceny energií a hrozí omezení dodávek zemního plynu. Lidé na tuto situaci okamžitě začali reagovat, a to tím způsobem, že chtějí spalovat obecně dostupná paliva, tedy zejména dřevo a uhlí, aby si vytvořili záložní a soběstačné řešení vytápění pro své domy či byty.“ říká ředitel Komínové asociace – APOKS Ing. Walter Sodomka. „V takovém případě však hrozí, že bude docházet k neoptimálnímu provozu spalovací soustavy, a to ať už jejím návrhem, či druhem spalovaného paliva. Může se stát, že nesprávným rozhodnutím se vrátíme do doby, kdy si každý pálil libovolné palivo v libovolném kotli.“ pokračuje. Jak se odborníci v rámci konference shodli, tak neoptimálně navržená spalovací soustava bez správně navrženého přívodu spalovacího vzduchu a komínu, může udělat více škody než užitku.

Zvýšený zájem o komíny již od podzimu loňského roku potvrdili i zástupci výrobců komínových systémů Almeva a Schiedel. „Komín na pevná paliva dimenze DN 150 mm je hitem letošní sezóny.“ říká Ing. Filip Tesař ze společnosti Almeva a zároveň dodává, že čekací doby na komíny se nyní prodlužují, přestože se výrobci komínů snaží poptávku po komínech uspokojit. To že nestíhají ani výrobci kamen a kotlů či kominíci a plynaři potvrzuje zbytek odborníků.

Tématem dnešních dní je samozřejmě plyn a možné omezení jeho dodávek do EU a ČR.  K tomu se vyjádřil prezident Cechu instalatérů a topenářů pan Bohuslav Hamrozi, který věří, že nedojde k situaci, aby se přívod plynu do ČR okamžitě uzavřel, spíše se tak bude dít v postupných etapách. Je však potřeba, abychom byli na tuto situaci připraveni a měli pro ni řešení. V první řadě je potřeba snížit si naši osobní tepelnou pohodu a začít aplikovat energeticky úsporné řešení. S čímž souhlasí i RNDr. Linda Vonásková, Ph.D. z Ministerstva životního prostředí, která dodává, že právě úsporná opatření mohou být okamžitým řešením. V otázce využití plynu pro vytápění objektů, panovala mezi odborníky shoda, že je třeba zachovat si odstup a počkat, jak se situace s dodávkami plynu bude vyvíjet. Česká republika má funkční infrastrukturu pro zásobování plynem, více než 1 milion domácností, které plynem vytápí a průmyslové provozy, které jsou na plynu závislé. Dělat unáhlená rozhodnutí může přijít domácnosti finančně draho, a navíc se může stát, že řešení vymýšlené v tomto časovém presu bude nehospodárné a víceméně nefunkční.

Jak tedy s energetickou krizí naložit? V první řadě to vypadá, že dojde k posunu zákazu kotlů I. a II. emisní třídy o 2 roky. „Tento návrh je již v poslanecké sněmovně, ale vzhledem tomu, že jsou jeho součástí dodatky k biopalivům, tak předpokládáme, že neprojde 1. čtením. Nejdřívější termín, kdy by odklad mohl začít oficiálně platit je tedy někdy od července.“ říká RNDr. Linda Vonásková, Ph.D. z Ministerstva životního prostředí.  Je tedy potřeba počkat a nechat situaci vyvinout. Často se mluví i o oddálení zákazu spalování uhlí, ke kterému panovala mezi odborníky překvapivá shoda. Pokud je uhlí spalováno v kvalitním zdroji, tak nemusí být jeho spalování extrémně neekologické. Toto řešení však všichni přítomní vidí jako krizové, dočasné a pouze jako možnost, jak se vyhnout katastrofickým scénářům. „V rámci republiky, je potřeba připravit koncepci energetického mixu, který nám umožní nebýt závislý pouze na jednom zdroji energie. U objektů pro bydlení je hlavní zachovat klid a nečinit zbrklá opatření. Ideální je poradit se nezávislými odborníky, kdy je například možnost využít bezplatná energetická poradenská centra Ministerstva průmyslu a obchodu EKIS, která se nachází po celé ČR.“ říká opět Ing. Walter Sodomka.

A jak vypadá budoucnost? Pokud jde o náhrady zemního plynu je možností dovoz zemního plynu od alternativních dodavatelů, případně i ve formě LPG. Současně však existují i jiné ekologické plyny, které lze spalovat. Mezi ty se řadí například bioplyn, který může sloužit v komunitních systémech, které mají na výrobu bioplynu místo. Také je možné využít biometan, jeho výroba z bioplynu je však náročnější a biometanovou stanici zvládnou uhospodařit pouze větší městské celky. Budoucnost může být i ve vodíku, kdy by vodík mohl sloužit jako alternativa zemního plynu. „Vodík jako palivo má určitě budoucnost. Z toho důvodu také Komínová asociace – APOKS založila odbornou skupinu Hydrogen group, která se možnostmi spalování vodíku zabývá.“ říká opět Ing. Walter Sodomka. A co se týká biomasy, tak i zde jsou možnosti využití pro vytápění. „Například Brno v současné době zvažuje možnost 15 MW kotle na dřevní štěpku.“ říká Bc. Radek Kronovet z odboru životního prostředí Magistrátu města Brna. Samozřejmě je možnost i využití dřevních pelet či kusového dřeva, je však třeba počítat s návazností na optimalizaci spalinové cesty.

Záznam z konference: 

Komínová asociace – asociace pro optimalizaci komínů a spalování, z.s.
Tel.: +420 728 964 512
Mail: info@kominy-komin.cz

 

Konference se koná pod záštitou místopředsedy vlády ČR pro digitalizaci a ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše