APOKS na veletrzích v Praze a v Brně

Komínová asociace – APOKS na stavebních veletrzích v Praze a v Brně

Komínová asociace – APOKS je nezávislý neziskový spolek, jehož cílem je vytvořit prostředí pro vzájemnou komunikaci členů i nečlenů v oblasti poznatků, výzkumu a zkušeností v oblastech týkajících se zdrojů energie vzniklé spalováním a následným odvodem zplodin spalování do atmosféry při současné minimalizaci znečištění životního prostředí.

Jako takový se spolek zúčastnil dvou stavebních veletrhů, které se konaly v průběhu února. Naším cílem bylo poskytnout laické i odborné veřejnosti, seriózní a nezkreslené informace o projektování, stavbě a provozu komínů, a to objektivně a nezávisle na konkrétním výrobci či prodejci.

Stavební veletrh For Pasiv, který se konal v Praze od 7. do 9. 2. 2019 navštívilo během těchto tří dní více než 25 000 osob. Stánek APOKS se po celou dobu těšil značné přízni návštěvníků a naši odborníci z řad členů Komínové asociace a odborníků z Českého plynárenského svazu byli neustále k dispozici všem tazatelům. Většina dotazů směřovala na vytápění pevnými palivy a návrhy nových komínů často do dřevostaveb a energeticky úsporných či pasivních staveb. Asi třetina dotazů se poté točila kolem provozu stávajících spalinových cest, jejich údržbě a čistění. Další zajímavé skupiny dotazů byly z oblasti vytápění plynem, či peletami a dotazy na energetické výpočty a výpočty optimálního řešení spalinových cest obecně. Naší další snahou bylo i upozorňovat na situaci ohledně vlivu spalovacích procesů na životní prostředí a snažit se návštěvníky v této věci upozorňovat na nutnost správného provozu spalinových cest a vysvětlovat rozdíly mezi kvalitou možných paliv a rozdíly v jednotlivých typech spotřebičů.

Technický garant APOKS Ing. Waltr Sodomka měl také na veletrhu ve spolupráci s Asociací dodavatelů montovaných domů přednášku ohledně začlenění komínů do dřevostaveb, která sklidila velmi pozitivní ohlas a následně přinesla množství zajímavých dotazů.

Stavební veletrh SVB v Brně proběhl od 27.2. do 2.3. 2019 a navštívil jej během těchto čtyř dní přibližně stejný počet osob jako předešlý stavební veletrh v Praze. Veletrh byl umístěn do majestátních prostor Brněnského výstaviště, probíhal společně s veletrhem interiérového designu. Součástí brněnského stavebního veletrhu bylo i učňovské Mistrovství České republiky v sedmi řemeslných oborech včetně kominictví, což zajistilo velmi zajímavou podívanou a do našeho stánku přilákalo i množství mladých, budoucích kominíků.

Naši odborníci, kteří byli po celou dobu veletrhu připraveni odpovídat na veškeré dotazy návštěvníků byli opět v permanenci. Stejně jako v Praze, tak i v Brně byli k dispozici i odborníci z Českého plynárenského svazu. Odpovídali jsme v podstatě na obdobné dotazy jako na stavebním veletrhu v Praze, ale zde byly možná častější praktické dotazy na provoz a údržbu spalinových cest. Často se také zmiňovala otázka kotlíkových dotací a výměny starých spotřebičů na spalování uhlí. Naši odborníci měli na veletrhu opět přednášky tentokrát jednu na téma komínů a požární bezpečnosti a druhou opět ve spolupráci s ADMD na téma začlenění komínů do dřevostaveb.

Pokud bychom měli oba veletrhy vyhodnotit, tak lze říci, že zájem o témata týkající se komínů, kominictví a vytápění vysoce předčil naše očekávání a je zde jasně patrný zájem veřejnosti řešit spalinové cesty tak, aby byly funkční a hlavně bezpečné.

Zdá se, že již i laická veřejnost chápe důležitost problematiky navrhování a provozu spalinových cest, přičemž v rámci dotazů byl patrný přesah do komplexního řešení vytápění. Problémem, který se často objevoval, byla nekomplexnost informací získaných jednak na internetu a jednak od jednotlivých řemeslnických profesí (kominíky, revizními techniky spalinových cest, topenáři, krbaři, instalatéři, plynaři, apod…), bez vazeb a návazností. Ukazuje se, že pokud má finální zákazník získat ucelené informace, je nutné, aby příslušní odborníci měli značný znalostní přesah do souvisejících a navazujících oborů. Smutnou skutečností je, že některé firmy i jednotlivci poskytují buď z neznalosti, nebo záměrně, účelově zkreslené informace, a to jak z oblasti provádění kominické činnosti, tak zejména v oblasti návrhu spalinových cest.

V průběhu veletrhů naše poradní centrum navštívilo i nemalé množství zástupců odborné veřejnosti. Byli jsme potěšeni počtem kominíků, plynařů, ale i projektantů a pracovníků realizačních firem. Rovněž jsme se snažili koordinovat naše poradenství s ostatními vystavovateli, včetně stavebních center CPD a ADMD.

Zde byla nejčastěji řešeným problémem integrace komínů do moderních pasivních staveb a dřevostaveb v závislosti na dodržení neprůvzdušnosti obálky budovy a v závislosti na požární bezpečnost stavby. Často diskutovaným tématem byl i správný výběr spotřebiče právě v závislosti na typu stavby. Samozřejmě největšímu zájmu jsme se těšili u kominíků, kdy jejich konzultace a sdílené zkušenosti nám poslouží jako další vodítka kam směřovat naší další činnost.

Závěrem bychom chtěli poděkovat všem návštěvníkům a současně Vás pozvat na školení a přednášky, které pro odbornou veřejnost pořádáme a kde se výše zmíněným tématy podrobně zabýváme. Více informací na našem webu www.apoks.cz .