Problematika provozu plynových spotřebičů typu B

Problematika provozu plynových spotřebičů s odtahem spalin do komína a přívodem vzduchu z místa jejich umístění (odborně spotřebičů typu B)

Ke konci roku 2013 se v redakci TZB-info uskutečnila debata odborníků z oblasti vytápění na téma bezpečnosti, umístění a kontrolovanosti plynových kotlů typu B, tedy s přívodem vzduchu z místnosti, ve které se nachází. Stejně jako komínů a kouřovodů a jejich revize se zvláštním ohledem pro tyto spotřebiče.

debaty se zúčastnil Ing. Waltr Sodomka , který na stránky Komíny-komín pravidelně přispívá svými články a odpovídá na vaše dotazy

Výsledek debaty si můžete přečíst zde:

Výsledky debaty u „kulatého stolu“ v redakci TZB-info

Pokračování debaty o problematice odtahů spalin plynových spotřebičů v redakci TZB-info

Debata v redakci se týkala navrhované změny Z2 ČSN 73 4201 (Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv). Účastníci debatovali o této změně jak z pohledu kominíků, tak i plynařů.

Pokračování debaty o problematice odtahů spalin