Školení, přednášky a články

Na této stránce najdete termínovaný seznam našich školení

Již proběhlé přednášky naleznete na našem YouTube kanále Komínová asociace APOKS

nebo zde: Online přednášky Komínové asociace APOKS

 

Členové Komínové asociace – APOKS mají nárok na slevu dle typu členství: Členství

 PLÁN ODBORNÝCH ŠKOLENÍ


PLÁN ŠKOLENÍ A PŘÍPRAVNÝCH KURZŮ KE ZKOUŠKÁM REVIZNÍCH TECHNIKŮ

Školení obecná (I.) – otevřená školení
Školení v rámci cyklu „Kvalitní revizní technik“ (II.) – otevřená školení
Školení výpočtová pro pokročilé (III.) – otevřená školení
Školení v rámci Přípravného kurzu ke zkouškám revizních techniků (IV.) – uzavřená školení

 1. Výpočty spalinových cest v programu KESA ALADIN pro začátečníky – otevřené školení (II.)

Místo: Olivová 1412, 251 68 Kamenice u Prahy
Termín: čtvrtek 20.1.2022, středa 2.3. 2022
Rozsah školení: 6 hod. (od 9:00 hod. do 15:00 hod.)
Počet účastníků: min. 5, max 15 účastníků
Přednášející: Veronika Buková
Náplň školení:

 • Uživatelské ovládání
 • Základní výpočty

Podmínkou k účasti na školení je mít nainstalovaný program KESA ALADIN (verze, která umožňuje i výpočty vícenásobného připojení spotřebičů).
Cena: 4 800 Kč bez DPH
Cena pro členy APOKS: 2 400 Kč bez DPH
Přihlášky do 13.1.2022

      ——————————————————————————————————————————————

2. Výpočty spalinových cest v programu KESA ALADIN pro pokročilé – otevřené školení (III.)

Místo: Olivová 1412, 251 68 Kamenice u Prahy
Termín: středa 16.2.2022, čtvrtek 17.2.2022, čtvrtek 3.3.2022
Rozsah školení: 6 hod. (od 9:00 hod. do 15:00 hod.)
Přednášející: Ing. Valtr Sodomka a Veronika Buková
Počet účastníků: min. 3, max. 5 účastníků
Náplň školení:

 • Typové příklady výpočtů pro pevná paliva, plynná paliva, jedno připojení spotřebiče, vícenásobné připojení spotřebičů
 • Rozbor vlastních výpočtů účastníků školení
 • Vysvětlení výsledků

Podmínkou k účasti na školení je mít nainstalovaný program KESA ALADIN (verze, která umožňuje i výpočty vícenásobného připojení spotřebičů).
Cena: 6 000 Kč bez DPH
Cena pro členy APOKS: 4 500 Kč bez DPH
Přihlášky nejpozději jeden týden před konáním školení

      ——————————————————————————————————————————————

3. Revize: Specifikace spalinové cesty + Projektová dokumentace a popis stavby – otevřené školení (II.)

Školení je určeno jen pro kominíky a revizní techniky spalinových cest.
Místo: Olivová 1412, 251 68 Kamenice u Prahy
Termín: středa 2.2.2022
Rozsah školení: 6 hod. (od 9:00 hod. do 15:00 hod.)
Přednášející: Ing. Valtr Sodomka  a Ing. Walter Sodomka ml.
Počet účastníků: min. 5, max. 15 účastníků
Náplň školení „Revize: Specifikace spalinové cesty“:

 • Spotřebič
 • Kouřovod
 • Komín
 • Přívod vzduchu

Specifikace spalinové cesty v revizní zprávě, včetně vyhodnocení vlivu na funkčnost spalinové cesty z hlediska bezpečného a spolehlivého provozu.

Náplň školení „Revize: Projektová dokumentace a popis stavby“:

 • Čtení projektové dokumentace
 • Orientace v materiálovém provedení
 • Popis stavebních konstrukcí

Projektová dokumentace a popis stavby v revizní zprávě, včetně vyhodnocení vlivu na funkčnost spalinové cesty z hlediska bezpečného a spolehlivého provozu.

Cena: 4 800 Kč bez DPH
Cena pro členy APOKS: 2 400 Kč bez DPH
Přihlášky do 26.1.2022

       ——————————————————————————————————————————————

4. Revize: Požární bezpečnost + Bezpečnost práce – otevřené školení (II.)

Školení je určeno jen pro kominíky a revizní techniky spalinových cest.
Místo: Olivová 1412, 251 68 Kamenice u Prahy
Termín: pondělí 21.2.2022
Rozsah školení: 6 hod. (od 9:00 hod. do 15:00 hod.)
Přednášející: Ing. Valtr Sodomka a Veronika Buková
Počet účastníků: min. 5, max. 15 účastníků
Náplň školení „Revize: Požární bezpečnost“:

 • Bezpečná vzdálenost od hořlavých látek
 • Požární bezpečnost stavby
 • Prostupy stavebními konstrukcemi
 • Základní výpočtové vztahy

Požární bezpečnost v revizní zprávě, včetně vyhodnocení vlivu na funkčnost spalinové cesty z hlediska bezpečného a spolehlivého provozu.
Náplň školení „Revize: Bezpečnost práce“:

 • Obecné BOZP
 • BOZP při práci ve výškách

Cena: 4 800 Kč bez DPH
Cena pro členy APOKS: 2 400 Kč bez DPH
Přihlášky do 14.2.2022

       ——————————————————————————————————————————————

5. Revize: Praktické metody ověření funkčnosti + Další údaje nutné ve zprávě – otevřené školení (II.)

Školení je určeno jen pro kominíky a revizní techniky spalinových cest.
Místo: Olivová 1412, 251 68 Kamenice u Prahy
Termín: středa 16.3.2022
Rozsah školení: 6 hod. (od 9:00 hod. do 15:00 hod.)
Přednášející: Ing. Walter Sodomka ml. a Ing. Valtr Sodomka
Počet účastníků: min. 5, max. 15 účastníků
Náplň školení „Revize: Praktické metody ověření funkčnosti“:

 • Veličiny a způsoby měření
 • Tlakové zkoušky komínů
 • 4 Pa test
 • Měření přívodu vzduchu

Praktické metody ověření funkčnosti v revizní zprávě, včetně vyhodnocení vlivu na funkčnost spalinové cesty z hlediska bezpečného a spolehlivého provozu.

Náplň školení „Revize: Další údaje nutné ve zprávě“:

 • Zatřídění spalinové cesty
 • Zhotovitel individuálního komínu a dodavatel komínu systémového
 • Identifikační štítek
 • Další spotřebiče vzduchu
 • Způsob zápisu a vyhodnocení zjištěných nedostatků

Další údaje nutné v revizní zprávě, včetně vyhodnocení vlivu na funkčnost spalinové cesty z hlediska bezpečného a spolehlivého provozu.

Cena: 4 800 Kč bez DPH
Cena pro členy APOKS: 2 400 Kč bez DPH
Přihlášky do 9.3.2022

       ——————————————————————————————————————————————

6. Přípravný kurz ke zkouškám revizních techniků – uzavřené školení (IV.)

Přípravný kurz je určen jen pro kominíky závazně přihlášené ke zkoušce Revizních techniků pod BEAN Staňkov.
Místo: Škola BEAN, Staňkov
Termín: pondělí – středa 21.3.-23.3.2022
Rozsah školení: 3x 8 hod. (od 8:00 hod. do 16:00 hod.)
Workshop: 2x 2 hod. (od 17:00 hod. do 19:00 hod.)
Počet účastníků: min. 8, max 15 účastníků

Podmínkou k účasti na přípravném kurzu je být závazně přihlášen ke zkoušce a mít nainstalovaný program KESA ALADIN  (verze, která umožňuje i výpočty vícenásobného připojení spotřebičů).

Cena: 11 900 Kč bez DPH

      ——————————————————————————————————————————————

7. Opakovací školení před zkouškou – uzavřené školení (IV.)

Školení je určeno jen pro absolventy třídenního přípravného kurzu
Místo: Olivová 1412, 251 68 Kamenice u Prahy
Termín: čtvrtek 7.4.2022
Rozsah školení: 6 hod. (od 9:00 hod. do 15:00 hod.)
Počet účastníků: min. 3, max. 10 účastníků
Přednášející: Ing. Valtr Sodomka, Veronika Buková

Cena: 3 000 Kč bez DPH
Cena pro členy APOKS: 1 500 Kč bez DPH

     ——————————————————————————————————————————————

8. Navrhování a provádění komínů – otevřené školení (I.)

Školení je určeno především pro projektanty, architekty a osoby činné ve výstavbě.
Místo: Olivová 1412, 251 68 Kamenice u Prahy
Termín: čtvrtek 14.4.2021
Rozsah školení: 6 hod. (od 9:00 hod. do 15:00 hod.)
Počet účastníků: min. 3, max 10 účastníků
Přednášející: Ing. Valtr Sodomka

Cena: 7 000 Kč bez DPH
Cena pro členy APOKS: 3 500 Kč bez DPH

  

*Ceny pro členy Komínové asociace APOKS
  Ceny za školení jsou bez DPH
  Přihlášku je možné provést e-mailem jeden týden před konkrétním školením: bukova@kominy-komin.cz
  Veronika Buková –  tel. 725 504 736

 


spolupracujeme s:

Logo - Kominictví MESSY - velké