Realizace výměny plynových spotřebičů v bytových domech – FOR THERM 22

 Realizace výměny plynových spotřebičů v bytových domech

Pro druhý den veletrhu FOR THERM v pražských Letňanech si Komínová asociace – APOKS připravila diskuzi na téma „Realizace výměny plynových spotřebičů v bytových domech“. Toto téma je v současnosti velice aktuální z důvodu, že starší plynové turbo kotle dosluhují a při nutnosti výměny vzniká problém využití společného komínu pro oba typy spotřebičů.

I dnes jsme na našem stánku přivítali zástupce z řad odborné veřejnosti, a to například pana Ing. Arch. Rostislava Matrku – technika pro keramické komíny společnosti Schiedel, Jana Kohouta – technika pro nerezové komíny společnosti Schiedel, Ing. Jana Jindru ze společnosti Pražská plynárenská nebo členy APOKS.

Příjemně nás překvapil zájem o problematiku společných komínů a námi vydanou metodickou příručku na toto téma. Návštěvníci z řad zástupců SVJ a bytových družstev nejčastěji hovořili o problému nadměrného množství informací, ve kterém nejsou schopni se správně orientovat a rozhodovat. Častým problémem je také neschopnost domluvy mezi společníky či vlastníky bytů a rozdílné názory na realizaci projektu. Nejasné jim jsou i legislativní požadavky, například zda je nutné při výměně spotřebičů žádat o stavební povolení, zpracovat projekt či jakou uzavřít smlouvu. 

Se zástupci společnosti Schiedel jsme řešili především problémy z praxe, které spočívají v nekomplexnosti a netransparentnosti nabídek a technického řešení, které realizační firmy či řemeslníci předkládají.

Lze odhadovat, že jen mezi lety 2000 a 2015 bylo postaveno nebo rekonstruováno několik tisíc bytových domů tak, že pro vytápění byl zvolen systém plynových turbo kotlů zaústěných do společných komínů. Vzhledem k ukončení prodeje těchto spotřebičů jsou zástupci SVJ a bytových družstev nuceni tuto problematiku aktivně řešit, ale narážejí na nedostatek kvalifikovaných informací a kvalitních realizačních firem.

Problém je o to palčivější, že se obvykle jedná o zakázky náročné nejen technicky, ale i časově a nákladově.