Ředitel – Ing. Walter Sodomka

Ing. Walter Sodomka ml.

ředitel APOKS

tel.: +420 728 964 512
email: reditel@apoks.cz
LinkedIn: Walter Sodomka I APOKS

od 10 / 2009         zaměstnanec v rodinné stavební firmě MESSY s.r.o.
2015                     Instalatér – úplná profesní kvalifikace (36-52-H/01) – Střední škola technická Zelený pruh
2016 – 2018          člen Asociace energetických specialistů, z.s.
2016                     Bc. – Požární bezpečnost staveb na FSv ČVUT v Praze
od 6 / 2017           ředitel Komínové asociace – APOKS, z.s.
10 /2017               projektový manažer Laboratorní teplotní zkoušky – prostup komínu stropní konstrukcí –
                             realizováno za finanční podpory Středočeského inovačního centra
2018                     Ing. – Integrální bezpečnost staveb na FSv ČVUT v Praze
od 2018                odborný poradce v rámci Energetického poradenství EKIS Ministerstva průmyslu a obchodu
2019 – 2020          člen Expertní pracovní skupiny pro klimatickou změnu na Praze 3
01 / 2019              projektový manažer pro grant z Norských fondů – Fuel combustion and their influence
                             on the air and the environment – bilateral cooperation of APOKS and Norsk Energi
06 / 2020              Lektor dalšího vzdělávání (75-001-T) – profesní kvalifikace – OZP akademie
09 / 2020              Kominík – úplná profesní kvalifikace (36-56-H/01) – Soukromá SOŠ BEAN ve Staňkově
od 2021                Koordinátor zkoušek profesní kvalifikace Kominík – Revizní technik spalinových cest
od 2023                Místopředseda komise pro energetiku Prahy 3
06 / 2023              projektový manager pro studii – Studie k odběrovým plynovým zařízením a možné strategie
                             zákazníků při přechodu na zemní plyn s přimícháním H2, Dílčí krok D – Spalinové cesty
10 / 2023              Revizní technik vyhrazených plynových zařízení – F1 Plynovody v budovách na plynná
                             paliva, kromě propanu, butanu a jejich směsí. G1 Spotřebiče s výkonem pod 50 kW na
                             plynná paliva včetně spotřebičů na vytápění nebytových prostor, mimo pecí
                             a průmyslových tepelných zařízení.
11 / 2023              člen dozorčí rady společnosti Teplo pro Prahu, a.s. – dceřiná společnost Pražské plynárenské a.s.
02 / 2024              projektový manager pro projekt měření spalin a kontroly spalinových cest
                            v obci Hranice – Příměs vodíku v plynovodech
04 / 2024             Kominík – Revizní technik spalinových cest (kód: 36-024-H) – Soukromá SOŠ BEAN ve Staňkově

Publikace:

  • SODOMKA, Walter. Integrace a bezpečnost komínových systémů v nízkoenergetických a pasivních stavbách [online]. 2018 [vid. 2019-04-27]. Dostupné z: https://dspace.cvut.cz/handle/10467/74125
  • Integrace a bezpečnost komínových systémů v nízkoenergetických a pasivních stavbách
  • Studie k odběrovým plynovým zařízením a možné strategie zákazníků při přechodu na zemní plyn s přimícháním H2, Dílčí krok D – zpracováno pro Český plynárenský svaz, spoluautor, 2023
  • Článek v Mladé frontě DNES: Zděné komíny jsou dnes už kuriozitou, říká Walter Sodomka z Kamenice
    Zdroj: https://www.idnes.cz/praha/zpravy/kominik-walter-sodomka-firma-messy-kamenice-stredocesky-kraj.A181005_430790_praha-zpravy_nuc
  • Informační centrum ČKAIT – časopis TOB – SODOMKA, Walter. Integrace a bezpečnost komínových systémů v NE a pasivních stavbách [online]. 2017 Dostupné z: https://www.ic-ckait.cz/2017/tob-3-4-2017

Rozhovor pro můj dům studio – Jak má vypadat správně provedený komín