Vytápění současných staveb pevnými a plynnými palivy – FOR THERM 22

Pro první den veletrhu FOR THERM v pražských Letňanech, připravila Komínová asociace – APOKS diskuzi na téma „Vytápění současných staveb pevnými a plynnými palivy“. Jedná se o téma, které v současné době rezonuje, a to jak u odborné, tak u laické veřejnosti.

K tématu se vyjádřilo během dne množství návštěvníků z řad odborné i laické veřejnosti. Na stánku jsme přivítali například ředitele Centra pasivního domu Ing. Tomáše Vanického, regionálního managera prodeje společnosti ALMEVA EAST EUROPE s.r.o. Lukáš Valenta, Dis., nebo obchodního managera stavební firmy 3AE Ing. Václava Pinďáka.

Nejdiskutovanějším tématem byla především reakce na současnou vypjatou situaci v energetice, a to hlavně v souvislosti s možností omezením dodávek zemního plyn. Tato situace se okamžitě promítla do uvažování lidí zvýšenou poptávku po vytápění pevnými palivy, jako alternativou pro nezávislé a soběstačné řešení. Majitelé nemovitostí vidí v pevných palivech jistotu, co se týká ceny a dostupnosti paliva, zároveň však byly diskutovány i další alternativy, například použití LPG skladovaného v zásobnících, nebo využití bioplynu. Za negativní důsledek lze ale považovat poměrně časté rozhodování pod tlakem, bez komplexního návrhu řešení.

Dalším velkým tématem byly kotlíkové dotace. Množily se dotazy na možnost dotace pro rekreační objekty, dodatečné stavby komínů, ale i na povinnost výměny starých neekologických spotřebičů 1. a 2. emisní třídy. Skeptické názory jsme zaznamenali ze strany kominíků a kamnářů, kdy dle jejich zkušeností již nemají lidé o výměnu spotřebičů zájem, a to i přes případné sankce.

Tématem byla samozřejmě i moderní výstavba a volba vhodného zdroje vytápění. Často jsme naráželi na problém, neznalosti souvislostí a podlehnutí tlaku prodejců konkrétních systémů.

Závěrem, z pohledu APOKS v současné situaci skutečně vidíme použití pevných paliv a plynu jako smysluplnou cestu pro o reálné, udržitelné a nezávislé řešení. Tato tradiční paliva představují jistotu a nebylo by vhodné se od nich zcela odklonit. Je však nutné k situaci přistupovat komplexně, a hlavně v součinnosti s odborníkem.

Spalovací soustavy je třeba navrhovat s ohledem na stavbu, její využití a její používání. Pokud se zákazník dostane pod tlak je vysoká pravděpodobnost, že zvolí řešení, které bude fungovat neoptimálně. Současně se v této situaci otvírá prostor o nesolidní praktiky ze strany prodejců jednotlivých komponentů topných soustav.